Eksperyment procesowy i odtworzenie przebiegu zdarzenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksperyment procesowy i odtworzenie przebiegu zdarzenia-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Omów eksperyment procesowy i odtworzenie przebiegu zdarzenia Eksperyment procesowy to czynność dowodowa przybierająca postać doświadczenia albo odtworzenia przebiegu ,stanowiących przedmiot zdarzeń lub ich fragmentów. Eksperyment jako doświadczenie polega na sprawdzeniu możliwości wystąpienia określonych faktów lub zjawisk bądź zbadania możliwości ich spostrzeżenia w określonych warunkach np.:czy z danego miejsca osoba z osłabionym widzeniem mogła coś dostrzec. Natomiast odtworzenie czyli rekonstrukcja ,to sprawdzenie czy zdarzenie mogło mieć określony , zakładany przebieg ,czy też wyglądało inaczej.
Doświadczenie nie zawsze musi być przeprowadzone na miejscu zdarzenia natomiast odtworzenie powinno być dokonane w miejscu zdarzenia i to w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych ,jakie miały miejsce gdy zdarzenie to następowało. W istocie więc odtworzenie właściwie zawsze , a doświadczenie z pewnością wówczas gdy musi być dokonane na miejscu zdarzenia , mają charakter czynności niepowtarzalnej . Eksperyment służy zatem do sprawdzenia zebranych już dowodów lub istniejących w oparciu o nie wersji śledczych oraz uzyskaniu nowych dowodów.
Eksperyment przeprowadzony na miejscu zdarzenia różni się od oględzin przede wszystkim dynamicznym charakterem. Wartość dowodowa eksperymentu zależy w znacznym stopniu od prawidłowej taktyki przeprowadzania tej czynności , w tym właściwego jej przygotowania .
W toku eksperymentu procesowego można dokonywać przesłuchań i innych czynności dowodowych tak jak przy oględzinach; w eksperymencie jako czynności procesowej mogą uczestniczyć strony. .Jeżeli przeprowadzenie eksperymentu wymaga dokonania czynności technicznych , do udziału w nich można wezwać też i specjalistów. Z eksperymentu sporządza się protokół. Można przebieg eksperymentu utrwalić za pomocą urządzeń rej. obraz i dźwięk.
Od eksperymentu procesowego należy odróżnić eksperyment rzeczoznawczy czyli przeprowadzony przez biegłego w ramach zleconej mu ekspertyzy; nie jest to wtedy czynność procesowa ale składowa część jego opinii.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz