Ekonomika - sieci transportowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika - sieci transportowe - strona 1

Fragment notatki:

Net Work Industries- przemysły sieciowe: energetyczne i wodno-środlądowe; tworzy się  jednolite zasady, integruje się w sensie technicznym, generuje się wspolny rynek, zasady dostępu. Układ sieci transportowej: 1.składowe infrastruktury technicznej liniowej (pasmowej) -drogi kolejowe, samochodowe,  siec drog wodnych. 2.składowe infrastruktury technicznej punktowej -stacje- właściwe dla danej gałęzi: porty lotnicze itp.; punkty transportowe, funkcje łącznika dla  linii transportowej dla tej samej gałęzi maja wspolny charakter Układ sieciowy infrastruktury tworzą układy liniowe i punktowe; bez nich nie byłoby  integracji technicznej, technologicznej i ekonomiczno- organizacyjnej; bez punktow nie mogłoby  być przeładowania System infrastruktury – relacje, ktore występuj miedzy podsystemami infrastruktury  technicznej. Dla każdego z systemow powstaje osobny rynek, bo są świadczone inne usługi.  Odrębny element rynku dla każdego systemu- rynki te są specyficzne i występują wszystkie  elementy(sprzedaż, popyt, cena). Rynki te są zintegrowane(na jednolitych zasadach), co powoduje  powstanie  przemysłów sieciowych. Grupy przemysłów sieciowych: -transport(z sieciami wodnymi) -paliwowo-energetyczny, -telekomunikacja i łączność Gałąź transportu (podsystemy) wyrożniamy na podstawie 4 kryteriow: -środowisko realizacji transportu(lądowe, morskie), -droga z właściwym dla niej punktem transportowym(i integracja tych punktow zgodnie z układem  sieci transportowych0 -rodzaj środka transportu, -rodzaj napędu środka transportu, Biorąc pod uwagę te 4 kryteria możemy mowić o podziale transportu na  gałęzie: -lądowy, -morski, -powietrzny. Rozmieszczenie składnikow infrastruktury w przestrzeni tworzy ład lub chaos przestrzenny. Linie i  punkty rozmieszczone są w przestrzeni, w zależności od sieci osadniczej i układu sieci produkcyjnej. 3 typy przestrzennych układów transportowych: 1.Układy węzłowe –układy tworzące wyraźne węzły komunikacyjne; w węźle  komunikacyjnym jest wysoka koncentracja infrastruktury transportowej, produkcyjnej i ośrodkow  osiedleńczych; im kraj ma układ rownomierny przestrzennie, tym jest większa tendencja do  układow węzłowych; punkty węzłowe- dla więcej niż 2 punkty gałęzi, większe stacje krajowe, punkty morskie; są  miejscami styku z rożnymi transportami 2.Układy pasmowe – w dużych aglomeracjach(konurbacje) tworzą się węzły, ale są pasma  przewożenia; siec osiedleńcza i produkcyjna jest rozproszona(dywersyfikacja)w krajach o  określonych kształtach geograficznych, 3.Układy pasmowo-węzłowe – charakterystyczny dla Polski; duże skoncentrowane  ośrodki(Toruń, W-wa, Łodź, Szczecin..)i ich połączenie; duża aktywność przewozowa między 

(…)

… w Polsce, powoduje to koszty przestrzennochłonne; są kraje, że
układy są tak duże(10%) np. Holandia, Niemcy, ale są to kraje tranzytowe
Modele w sieci transportowej:
1.model wysokiej koncentracji- przyjmuje pewne parametry wyjściowe -układy
pasmowo -węzłowe; są ściśle skoncentrowane w przestrzeni
2.model gęstości sieci (przelicznik: jednostka powierzchni), nie jest to sieć rozproszona ani
ściśle…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz