ekonomika - ekonomika środowiska, rynek niedoskonały, rozwój zrównoważony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ekonomika -  ekonomika środowiska, rynek niedoskonały, rozwój zrównoważony - strona 1

Fragment notatki:


W pierwszym pliku tekstowym poruszono zagadnienia: ekonomika środowiska, rynek niedoskonały, rozwój zrównoważony, kategorie kapitału środowiskowego. Drugi plik tekstowy objaśnia natomiast zasady ekorozwoju oraz prezentuje schematy przedstawiające zmianę wielkości i struktury kosztów środowiskowych w wyniku procesu internalizacji oraz strukturę kosztów ewidencjonowanych i kosztów środowiskowych w przedsiębiorstwie w wyniku zakwalifikowania podmiotu do analizy procesu internalizacji.

Wykład 2
Ekonomika środowiska- nowa dziedzina wiedzy, tworzona przez współczesną generację ekonomistów. Jej korzenie sięgają teorii efektów zewnętrznych Marshalla i Pigon, teorii dóbr publicznych Wicksella i Boweha, teorii równowagi ogólnej Walrara, a także analizy kosztów i korzyści. Istotą problematyki środowiskowej jest uwzględnienie efektów zewnętrznych i dóbr publicznych.
Z kolei efekty zewnętrzne i dobra publiczne można opisać w następujący sposób:
Efekty zewnętrzne występują wówczas gdy decyzje gospodarcze podejmowane przez jeden lub więcej podmiotów „ wpływają na możliwości produkcyjne lub konsumpcyjne innych podmiotów”
Większość zasobów przyrody ma istotne cechy dóbr publicznych, co oznacza, że nikt nie dysponuje prywatnym tytułem własności, wykluczającym z użytkowania pozostałych zainteresowanych. Idealne dobra publiczne charakteryzują się łatwym, powszechnym i zwykle niekontrolowanym dostępem, przy czym dowolna liczba użytkowników może zaspokoić swoje potrzeby jednocześnie bez uszczuplania korzyści indywidualnych.
Rynek niedoskonały- jest podstawą istnienia ekonomii środowiska. W ekonomii środowiska efekty zewnętrzne, dobra publiczne są podstawowymi przyczynami niedoskonałości rynku. Innym przejawem niedoskonałości jest uwzględnienie w aktualnych decyzjach interesów przyszłych generacji.
Rozwój zrównoważony- zawartość maksymalna, która możemy skonsumować w przeciągu tygodnia, pozostając w dalszym ciągu tak samo dobrze sytuowanymi pod koniec tygodnia, jak na jego początku
Kategorie kapitału środowiskowego:
1) Kapitał stworzony przez ludzi, antropogeniczny: maszyny, urządzenia, budynki, budowle- może ulegać pomniejszeniu lub powiększeniu według uznania i możliwości człowieka
2) Podstawowy kapitał naturalny: warstwa ozonowa, klimat globalny, różnorodność biologiczna; obejmuje zasoby niezbędne do życia, których nie można zastąpić innymi np. kapitałem wytworzonym przez człowieka
3) Inny kapitał naturalny, obejmuje odnawialne zasoby naturalne oraz te zasoby nieodnawialne, które w całości lub części mogą zostać zastąpione albo uzupełnione kapitałem antropogenicznym.


(…)

… po zakończeniu procedury internalizacji
Ke1- koszt ewidencjonowany przed rozpoczęciem procedury internalizacji
ΔKe- zmiana kosztu ewidencjonowanego w wyniku zakończenia procedury internalizacji
Kz1- koszt zewnętrzny przed procedurą internalizacji
ΔKz- zmiana kosztu zewnętrznego w wyniku zakończenia internalizacji
Struktura kosztów ewidencjonowanych w przedsiębiorstwie w wyniku zakwalifikowania podmiotu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz