Ekonomia -Rynek zasady i prawa gospodarki rynkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia -Rynek zasady i prawa gospodarki rynkowej - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenia 3 Temat: Rynek – zasady i prawa gospodarki rynkowej Zadanie 1  Na podstawie danych o wielkości popytu (QD) i wielkości podaży (QS) na produkt dla poszczególnych  wielkości ceny (P), które zostały podane w tablicy, uzupełnić zdania znajdujące się poniżej. QD P (zł) QS a) cena równowagi dla danego produktu wynosi ………….zł, natomiast  ilość równowagi jest równa ................jednostek b) jeżeli rząd obniży cenę produktu do 5 zł za jednostkę, pojawi się  nadwyżka/niedobór tego produktu w wysokości ..............jednostek c) jeżeli rząd podwyższy cenę do 8 zł na dany produkt, pojawi się  nadwyżka/niedobór wielkości .....................jednostek d) przedstaw interpretację graficzną do zadania 1200 10 1800 1300 9 1700 1400 8 1600 1500 7 1500 1600 6 1400 1700 5 1300 1800 4 1200 Zadanie  2  Tablica zawiera dane o rozmiarach podaży fasolki i popytu na nią przy różnych poziomach ceny.  Cena  (zł) Popyt (mln  puszek/rok) Podaż (mln  puszek/rok) 1. Sporządź wykresy popytu i podaży. 2. Jaka byłaby nadwyżka popytu lub podaży przy cenie równej  8 zł? 3. Jaka byłaby nadwyżka popytu lub podaży, gdyby cena  wyniosła 32zł? 4. Wskaż cenę i liczbę puszek w przypadku stanu równowagi  popytu i podaży. 8 16 24 32 40 70 60 50 40 30 10 30 50 70 90 5. Załóżmy, że w wyniku wzrostu dochodu konsumentów popyt na fasolkę wzrósł o 15 mln puszek  rocznie przy każdej cenie. Podaj nową cenę i liczbę puszek odpowiadającą równowadze. Zadanie 3  Przedstaw graficznie: a) sytuację na rynku samochodów małolitrażowych po znacznym wzroście cen paliwa b) sytuację na rynku mandarynek po znacznym spadku cen pomarańczy c) sytuację na rynku tekstyliów po likwidacji barier importowych Zadanie  4  Zilustruj graficznie skutki, jakie na krajowym rynku kawy mogą wywołać następujące zdarzenia: a) wprowadzenie ceł zaporowych na importowaną kawę, b) nieurodzaj na plantacjach herbaty w Indiach. Zakładamy, że kawa i herbata są dobrami  substytucyjnymi. Zadanie 5  Zilustruj graficznie skutki, jakie na rynku dobra X mogą wywołać następujące zdarzenia: a) wprowadzenie ceny minimalnej dobra X, b) wprowadzenie ceny maksymalnej dobra X, c) urodzaj na rynku zboża przy obowiązywaniu minimalnej ceny skupu. Zadanie 6  Dana jest funkcja popytu na dobro X:  QD = -3P + 0,005 I + 2Pr +8  oraz funkcja podaży    QS = 7 + 2P  gdzie: I – dochody konsumenta, Pr  – cena dobra relatywnego. Cena dobra relatywnego wynosi 10 zł,  dochody konsumenta kształtują się na poziomie 800 zł.  1) Jaka cena zostanie zaakceptowana przez producentów i konsumentów?

(…)

… w wykropkowane miejsca nazwy konkurencji, dopasowując nazwę do charakterystyki zawartej w
tabeli. (Konkurencja doskonała, Konkurencja niedoskonała, Konkurencja monopolistyczna, Konkurencja
oligopolistyczna, Monopol pełny)
Rodzaj konkurencji
Liczba
producentów
...
Duża liczba
producentów i
kupujących
...
Jeden producent i
wielu kupujących
...
Niewielu
producentów i
wielu kupujących
Wielu
producentów…
…:
a) rynek gospodarki zamkniętej,
b) podaż gospodarki otwartej,
c) rynek gospodarki otwartej.
Zadanie 8
Rynek czasopism dla młodzieży opisany jest równaniami: QD = 425,5 – 10PB, QS = 15 + PN (gdzie PB –
cena brutto, PN – cena netto). Czasopisma obłożone są 7% podatkiem VAT.
a) znajdź warunki równowagi ( wielkość i cenę brutto oraz netto)
b) jeśli stawka podatku VAT zostałaby ujednolicona na poziomie 15…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz