Ekonomia - pojęcie spółki

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - pojęcie spółki - strona 1 Ekonomia - pojęcie spółki - strona 2 Ekonomia - pojęcie spółki - strona 3

Fragment notatki:

Spółka , określone w umowie zrzeszenie osób bądź kapitału utworzone celem prowadzenia  działalności gospodarczej. Spółka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej,  pod postacią której funkcjonują przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia podstawy ekonomicznej utworzenia  spółki, dzieli się je na spółki:  • osobowe (spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe). Nie posiadają osobowości  prawnej i za swoje zobowiązania odpowiadają ci którzy są w spółce w sposób osobiście  (czyli swoim majątkiem). • kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne). Rodzaj spółki, w  której najważniejszym elementem jest majątek spółki (kapitał). Należy do nich spółka  akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiada osobowość prawną Z punktu widzenia źródła prawa regulującego powstanie i działalność spółek: • na spółki prawa cywilnego (spółki cywilne) • spółki   prawa   handlowego   (spółki   jawne,   komandytowe,   z   ograniczoną  odpowiedzialnością, akcyjne). Spółki prawa cywilnego są uwidaczniane w ewidencji działalności gospodarczej, podstawą  ich   funkcjonowania   jest   kodeks   cywilny.   Spółki   prawa   handlowego   są   umieszczane   w  rejestrze handlowym prowadzonym przez właściwe sądy. Podstawą ich funkcjonowania jest  kodeks handlowy. Kapitał   zakładowy   spółki ,   cyfrowo   oznaczona   kwota   pieniężna   stanowiąca   zsumowanie  udziałów wspólników i odzwierciedlenie początkowego majątku spółki SPÓŁKI OSOBOWE Spółka  cywilna ,  spółka   działająca   na   podstawie   prawa  cywilnego.   Wspólnicy  (minimum  dwóch)   spółki   cywilnej   zobowiązują   się   do   dążenia   do   określonego,   wspólnego   celu  gospodarczego.   Wspólnicy   tworzą   kapitał   spółki   cywilnej   z   wniesionych   przez   siebie  wkładów w postaci gotówki lub aportu, a później również dochodów spółki. W spółce cywilnej nie istnieje możliwość odsprzedaży wkładu udziałowego osobom trzecim,  a   przyjęcie   nowego   wspólnika   wiąże   się   ze   zmianą   w   umowie   spółki   cywilnej.   Za  zobowiązania spółki cywilnej wszyscy wspólnicy odpowiadają zarówno majątkiem spółki,  jak i każdy majątkiem osobistym. Spółke   cywilną   można   założyć   na   czas   nieograniczony   lub   na   czas   ograniczony   w   celu  wykonania   jakiegoś   pojedynczego   przedsięwzięcia.   Spółka   cywilna   nie   ma   osobowości 

(…)

… z udziałem zagranicznym nie potrzeba żadnych
specjalnych zezwoleń poza pewnymi dziedzinami gospodarki, w których jest wymagane
zezwolenie ministra przekształceń własnościowych, np. zarządzanie portami morskimi,
lotniczymi, pośrednictwo i obrót nieruchomościami
Wspólne przedsięwzięcie, joint venture, przedsięwzięcie gospodarcze tworzone przy
udziale wkładu kapitałowego dwóch lub więcej podmiotów…

osobowość prawną. Korzyścią, jaką spodziewa się osiągnąć wspólnik, jest, podobnie jak w
spółce akcyjnej, dywidenda. Najważniejszymi organami spółki są zarząd oraz zgromadzenie
wspólników. Ponadto umowa spółki może przewidywać powołanie komisji rewizyjnej lub
rady nadzorczej (bądź obu jednocześnie), natomiast gdy liczba wspólników przekracza 50,
jest obligatoryjny wymóg powołania któregoś z tych organów…
… w zasadzie w życiu gospodarczym. Spółka jawna nie ma
osobowości prawnej.
Spółka komandytowa, spółka osobowa oparta na prawie handlowym, powstała w wyniku
umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
Spółka komandytowa stanowi w zasadzie formę pośrednią pomiędzy spółkami osobowymi a
kapitałowymi. Przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada wobec
wierzycieli całym swoim majątkiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz