Ekonometria - test - Metoda najmniejszych kwadratów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria - test - Metoda najmniejszych kwadratów - strona 1 Ekonometria - test - Metoda najmniejszych kwadratów - strona 2 Ekonometria - test - Metoda najmniejszych kwadratów - strona 3

Fragment notatki:

Grupa B Które stwierdzenia dotyczące metody najmniejszych kwadratów są prawdziwe? Dla liniowego modelu ekonometrycznego minimalizowana suma kwadratów błędów jest wielomianem drugiego stopnia Warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji wielu zmiennych (która jest sumą kwadratów błędów) pozwala wyznaczyć wartości współczynników liniowego modelu ekonometrycznego W metodzie tej minimalizujemy sumę kwadratów błędów obliczoną dla wszystkich obserwacji względem składnika losowego Metoda ta nie może być stosowana gdy w modelu uwzględnionych jest wiele zmiennych niezależnych  
W tabelce podane są  wyniki analizy regresji. Uzupełnij brakujące pola.  
df
SS
MS
F
Regresja
1
30
30 12 Błąd
4
10 2,5  
Razem
5 40
 
 
Zaznacz poprawną odpowiedź:
Model opracowano na podstawie 6 pomiarów Model opracowano na podstawie 5 pomiarów  
?  
Zmienne sztuczne wprowadzane są do zadania optymalizacyjnego Aby zamienić ograniczenie nierównościowe na równościowe Przekształcić zadanie z postaci klasycznej do standardowej Znaleźć startowe rozwiązanie dopuszczalne, jeśli w macierzy współczynników ograniczeń nie można wyodrębnić macierzy jednostkowej Dodanie zmiennych sztucznych wymaga modyfikacji funkcji celu polegającej na wprowadzeniu kary proporcjonalnej do ich wartości  
Które stwierdzenia są  prawdziwe: W metodzie Nowaka bazuje się na krytycznej wartości współczynnika korelacji, której poziom zależy od liczby zmiennych uwzględnionych w modelu. W metodzie Nowaka bazuje się na krytycznej wartości współczynnika korelacji, której poziom zależy od liczby obserwacji na podstawie której szacowany jest model. Metoda Nowaka doboru zmiennych niezależnych jest wygodna również gdy liczba zmiennych jest duża. W metodzie Nowaka eliminowane są zmienne niezależne silnie skorelowane ze zmienną zależną i silnie skorelowane między sobą.  
Współczynnik determinacji w liniowej regresji wielorakiej: Pokazuje jaka część zmienności zmiennej zależnej jest wyjaśniana przez model Jest najlepszą miarą jakości modelu Jest kwadratem współczynnika korelacji między zmienną zależną a jej oszacowaniem  
Dany jest model ekonometryczny postaci   v= p1 2 + 2 * p2 + E Model wyjaśnia zmienność  v, która jest zmienną niezależną Model nie wyjaśnia zmienności p1 i p2, które są zmiennymi zależnymi

(…)

… prawidłową jest B A, D B,  D- ale niepełna odp. bo potrzebne są też współczynniki korelacji  zmiennych objaśniających z Y ? A, B C A, B (ona używa innej nazwy niż jest w książkach, jeśli dla niej standardowa to kanoniczna( czyli z =) to odp. Prawidłowa, a tak wnioskuje z tych testów B i C TEST 2. GRUPA A
Nie mogę rozczytać pytania :/ A (odczytane jako linearyzacja modelu wymaga zlogarytmowania zmiennej…
… kosztuje 5 zł. W jakich ilościach drukować książki, żeby zarobić najwięcej, jeśli wiadomo że na zakup papieru drukarnia może przeznaczyć 100 000zł. Zapisz zadanie programowania liniowego.    
Książki: Ilość Cena
A x 10
B  y 20 
FC = max(x*10+y*20) 
Ograniczenia:
x*0,3*5+y*0,6*5 =< 100 000
x,y   > 0 
Odpowiedzi pewne
Odpowiedzi możliwe 
grupaA:
1ad 2a 3ad 4bcd 5a
6c 7ab 8bc 11adf (w c ten pierwszy rozkład…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz