Ekonometria Kolokwium 2B - przykładowe zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria Kolokwium 2B - przykładowe zadania - strona 1

Fragment notatki:

Są to właściwie przykładowe zadania na kolokwium z ekonometrii. Firma logistyczna otrzymała zadanie zaplanowania transportu herbaty z trzech zakładów produkcyjnych w miastach A,B i C do dwóch magazynów w miastach D i E. Zakłady są w stanie przekazać, odpowiednio, co najwyżej 15, 35 i 10 ton herbaty, natomiast magazyny o pojemności 20 i 20 ton herbaty powinny zostać zgodnie z umową w pełni wykorzystane. Jednostkowe koszty transportu (zł/t) herbaty między hurtowniami i magazynami przedstawiono w tabeli: - to jedno z 4 zadań, jeśli chcesz poznać resztę koniecznie ściągnij.

Kolokwium 2 gr B
Zadanie 1.
Gospodarka sułtanatu Gardei nie jest skomplikowana. Funkcjonuje ona jedynie w oparciu o trzy gałęzie: przemysł, rolnictwo i usługi. Niestety w wyniku wyładowań atmosferycznych operacyjna baza danych Głównego Urzędu Planistycznego została wyczyszczona i informacje o przepływach międzygałęziowych w roku 2006 pochodzą jedynie ze zdawkowych relacji pojedynczych urzędników. Dokładniej, popyt przemysłu i rolnictwa na produkty przemysłu wynosi 100 i 50.W rolnictwie płace są równe amortyzacji i podobna równowaga ma miejsce w przemyśle. Produkt końcowy w usługach jest trzy razy mniejszy od produktu końcowego przemysłu. Popyt pośredni gałęzi usługi na produkty wszystkich gałęzi gospodarki jest jednakowy co do -->
wartości[Author:m]
. W usługach amortyzacja jest zerowa, natomiast płace są równe zyskom. Usługi zużywają tyle samo produktów z przemysłu, co z rolnictwa, natomiast rolnictwo zużywa dwa razy więcej swoich produktów, niż zużywa ich przemysł. Zyski w przemyśle są równe produkcji końcowej rolnictwa, a zyski w rolnictwie są o połowę mniejsze niż produkt końcowy w usługach. Produkt globalny poszczególnych gałęzi wyniósł 300, 250 i 100 jednostek przeliczeniowych. Skonstruować tabelę przepływów międzygałęziowych, jeśli PKB wynosi 230, rentowność gospodarki wynosi 0,25 zaś na jedną jednostkę produktu usług potrzeba 0,3 jednostek produktu rolnictwa. (2pkt)
Wskaż najbardziej rentowną gałąź gospodarki? (1pkt)
Wskaż najbardziej materiałochłonną gałąź gospodarki (2pkt)
Jak zmieni się PKB w 2008, jeśli produkcja globalna wzrośnie o [50 50 10]. (2pkt)
Zadanie 2.
Dane jest zadanie programowania liniowego przy nieujemnych zmiennych decyzyjnych:
x1 - 4x2 + 2x3-> max
p.w.
I: 2x1 - x2 + 3x3≤ 10
II: x1 - 4x2 + 2x3≤ 5
III: 8x1 + 2x2 ≤ 20
Po wykorzystaniu dodatu Solver uzyskano pewne rozwiązanie optymalne oraz raport wrażliwości postaci:
Komórki decyzyjne
 
Wartość
Przyrost
Współczynnik
Dopuszczalny
Dopuszczalny
Nazwa
końcowa
krańcowy
funkcji celu
wzrost
spadek
X1
0
0
1
0
1E+30
X2
0
0
-4
0
1E+30
X3
2,5
0
2
0
0
Warunki ograniczające
 
 
Wartość
Cena
Prawa strona
Dopuszczalny
Dopuszczalny
Nazwa
końcowa
dualna
w. o.
wzrost
Spadek


(…)

… produkcyjny:
W mieście A W mieście B W mieście C
W mieście D
10
20
25
W mieście E
30
50
10
Należy zminimalizować całkowite koszty transportu herbaty.
Zapisz przedstawiony problem decyzyjny w formie zadania programowania liniowego. (2pkt)
Sprawdź, czy to zadanie nie jest sprzeczne (2pkt)
Przy rozwiązywaniu tego zadania transportowego otrzymano między innymi następujący (2pkt)wydruk z raportu wrażliwości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz