Ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej (ekologia) - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4557
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej (ekologia) - wykłady - strona 1 Ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej (ekologia) - wykłady - strona 2 Ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej (ekologia) - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Najważniejsze zagadnienia z wykładów z przedmiotu ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej (notatka o aspekcie ekologicznym), który prowadzi dr Zofia Zgoda (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy). W treści ponad 3-stronicowej notatki w formacie doc takie zagadnienia jak: co to jest ekologia, działy ekologii, ekologia krajobrazu, ekologia człowieka, ekologia roślin, ekologia zwierząt, poziomy organizacji przyrody, metoda badań ekologicznych, etapy sukcesji pierwotnej, ekosystem klimaksowy, klimaks, teoria monoklimaksu, teoria poliklimaksu, ochrona in situ, ochrona ex situ, rozwój, rozwój zrównoważony, filozofia zrównoważonego rozwoju, zielona chemia, zagrożenia środowiska i inne.

EKOLOGIA
EKOLOGIA - nauka interdyscyplinarna o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływania między organizmami a ich środowiskiem. Przedmiotem badań ekologii jest również wpływ działalności człowieka na środowisko.
Działy ekologii
Ekologia zwierząt (zooekologia)
Ekologia roślin (Fitoekologia)
Ekologia krajobrazu
Ekologia człowieka
Zajmuje się badaniem wpływu różnych czynników na zwierzęta. Bada wzajemne oddziaływania między zwierzętami, jak i również ich wpływ na środowisko biotyczne i abiotyczne
Zajmuje się badaniem wpływu różnych czynników (np. klimatycznych, glebowych, zwierząt) na rośliny, Bada też ich wzajemne oddziaływania oraz ich wpływ na środowisko biotyczne i abiotyczne
Bada wzajemne zależności między ekosystemami, które tworzą krajobraz. Daje podstawy racjonalnej gospodarki zasobami
Interakcja środowiska i zamieszkujących w tym środowisku ludzi. Bada przyrodnicze i pozaprzyrodnicze aspekty egzystencji ludzkiej
Poziomy organizacji przyrody:
osobnik gatunek ---- + środowisko populacja zwierząt i roślin biocenoza ---+ biotop ekosystem (np. leśny) biom biosfera
Układy ekologiczne są bardzo złożone
Metoda badań ekologicznych:
1.Obserwacja w naturze (problem badawczy) 2.wydarzenie o prawdziwej strukturze świata 3. PROPONOWANY MODEL (formalne przedstawienie wyobrażeń o rzeczywistości) 4.hipoteza naukowa 5.planowanie i przeprowadzenie eksperymentu (definiowanie, klasyfikowanie, pomiary) 6.dane eksperymentalne 7. procedury testujące, testy statystyczne -> niezgodność z oczekiwaniami (powrót do 2, ujemne sprzężenie zwrotne) (zgodność z oczekiwaniami) 8. formułowanie praw i teorii naukowych -> (dodatnie sprzeżenie zwrotne, powrót do 2) wyjaśnienie zjawisk
Etapy sukcesji pierwotnej:
Stadium przedsukcesyjne biotop pierwotny
rozwój bakterii, porostów, grzybów, mszaków
Stadium imigracyjne ekosystem pionierski
wzrost złożoności różnorodności gatunkowej
Stadium kolonizacji stadia rozwojowe, w których wolne przestrzenie zasiedlają nowe organizmy
ustana się stan równowagi
Stadium współzawodnictwa kolejne stadia rozwojowe o zmieniającej się energii
stan bliski równowagi
Ekosystem kimaksowy
Sukcesja na skałach:
- w dzień skały się nagrzewają się na słońcu
- narażone na działanie wiatru/ erozje - woda deszczowa spływa bardzo szybko
- sukcesję rozpoczynają organizmy pionierskie - porosty (skorupiaste, listkowate, krzaczkowate)
- porosty stanowią pożywienie dla małych bezkręgowców - ślimaków, owadów
- rozkład przez destruentów obumarłych szczątków porostów, wydalin zwierząt i martwej materii organicznej - ………..?


(…)

… bezkręgowców - ślimaków, owadów
- rozkład przez destruentów obumarłych szczątków porostów, wydalin zwierząt i martwej materii organicznej - ………..?
- rozłożony materiał organiczny próchnica glebowa
- pojawiają się rośliny zielne
- pojawiają się drobne gryzonie, kręgowca, drapieżniki
- powstaje bogata sieć zależności troficznych - USTABILIZOWANY EKOSYSTEM
Sukcesja na wydmach:
- niestałość podłoża - wiatr
- pionierami są organizmy odporne ma zasypywanie (wysokie trawy,np. wydmuchrzyca ?)
- na ustabilizowanym przez trawy podłożu osiedlają się rośliny zielne (np groszek nadmorski)
- materiał zostaje zatrzymany i rozkładany przez detrytus
- jałowy piasek - gleba
- drobne kręgowce, owady
- wrzos, krzewy, wierzby piaskowe, sosna
- końcem sukcesji jest las sosnowy
- powstały ekosystem jest wrażliwy na wpływ…
… genetycznych w obrębie gatunku, poprzez rodzaje, rodziny i jeszcze większe jednostki zespołów organizmów żyjących w określonych siedliskach, jak i samych warunków fizycznych, w których zyją. Zwykle mówi się o różnorodności biologicznej na 3 poziomach: na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Miarą bioróżnorodności jest liczba gatunków.
Wskaźniki bioróżnorodności:
- liczba gatunków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz