Ekologia, ścieki bytowo gospodarcze - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia, ścieki bytowo gospodarcze - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ścieki bytowo gospodarcze
Pochodzą z bezpośredniego otoczenia człowieka, a więc z domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, miejsc użyteczności publicznej, zakładów pracy. Powstają one w wyniku zaspokajania potrzeb gospodarczych oraz higieniczno-sanitarnych. Ścieki te zawierają dużą ilość zawiesin oraz związków organicznych i nieorganicznych; mogą się w nich także znajdować wirusy i bakterie chorobotwórcze (czerwonki, duru brzusznego, paraduru, żółtaczki zakaźnej, cholery i in.) oraz jaja robaków pasożytniczych, np. nicieni, tasiemców. Skażenie powierzchniowych i podziemnych wód ściekami bytowymi stanowi poważne zagrożenie higieniczne oraz epidemiologiczne.
Ścieki opadowe powstają w wyniku spływów deszczowych (kwaśne deszcze), topnienia śniegu, a także przy myciu i polewaniu ulic i miast.
Ścieki przemysłowe
Powstają w zakładach produkcyjnych i usługowych podczas różnych procesów technologicznych np. przy otrzymywaniu, uszlachetnianiu i przeróbce surowców. Iloś i rodzaj ścieków przemysłowych zależy od rodzaju przedsiębiorstwa, technologii produkcji, ilości zużywanej wody. Do najważniejszych źródeł zanieczyszczenia wód ściekami należą przemysły:
- paliwowo-energetyczny,
- metalurgiczny,
- górniczy,
- elektromaszynowy,
- włókienniczy,
- chemiczny,
- celulozowy,
- garbarski,
- spożywczy.
Blisko 2/3 wszystkich ścieków zrzucanych do wód powierzchniowych stanowią wody pochłodnicze. Wnosząc dodatkowe ilości ciepła oddziaływają na charakter procesów fizyko-chemicznych i biologicznych oraz na stan ekosystemów, do których są odprowadzane.
Aby móc korzystać z zasobów wodnych występujących na Ziemi należy posłużyć się obiektem inżynieryjnym zwanym ujęciem wody. W zależności od tego z jakiego zbiornika woda będzie czerpana ujęcia można podzielić na:
a) ujęcia wód podziemnych,
b) ujęcia wód powierzchniowych
c) ujęcia źródeł
Ujęcie wód podziemnych to obiekty i urządzenia przeznaczone do zdrenowania warstw wodonośnych i czerpania z nich wody. Ujęcia wody podziemnej dzieli się na pionowe (studnie) i poziome (systemy drenażowe). Rys.-3 przedstawia schematycznie przekrój przez górotwór, w którym znajduje się studnia ujmująca wodę z warstwy wodonośnej. Rys.: 1- grunt rodzimy, 2 - poziom wód gruntowych, 3 - lej depresyjny wywołany pompowaniem wody ze studni, 4 - warstwa wodonośna (żwiry, piaski), 5 - warstwa nieprzepuszczalna (np. glina).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz