Egzamin z ekologii, sem V

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z ekologii, sem V - strona 1 Egzamin z ekologii, sem V - strona 2

Fragment notatki:

Grupa 2
11. Populacja jest to:
a)grupa osobników różnych gatunków w biocenozie,
b) grupa osobników jednej płci,
c) grupa osobników jednego gatunku zdolnego do wymiany informacji genetycznej,
d) zespół różnych gatunków funkcjonujących jako jeden układ,
12. Autekologia zajmuje się zależnościami pomiędzy:
a) poszczególnymi organizmami a środowiskiem,
b) grupami organizmów,
c) zbiorowiskami gatunków,
d) populacjami,
13. Synekologia bada: a) pojedynczy organizm w zależności od siedliska
b) strukturę i dynamikę zbiorowisk organizmów w siedlisku,
c) zachowanie się gatunków w ekosystemie,
d)występowanie ostrożnia polnego w łanach zbóż,
14. Biosfera jest to:
a) faza stała Ziemi,
b) powłoka gazowa,
c) sfera pod powierzchnią Ziemi,
d) strefa zamieszkała przez organizmy żywe,
15. Prawo minimum mówi o ograniczającym działaniu czynnika będącego w:
a) nadmiarze,
b) ilościach minimalnych,
c) stanie równowagi dynamicznej,
d) wartościach zmiennych,
16. Prawo tolerancji Shelforda zakłada ograniczenie występowania organizmu przez:
a)niedobór czynnika,
b) nadmiar czynnika,
c) zarówno przez niedobór jak i nadmiar,
d) ustalenie się równowagi dopływu energii,
17. Organizmy stenotermiczne mają:
a) szeroki stopień tolerancji do temperatury,
b) wąski zakres tolerancji do pokarmu,
c) średnią tolerancję do światła,
d) wąski zakres tolerancji do temperatur,
18. Organizmy eurytopowe występują:
a) w różnych siedliskach,
b) w jednym siedlisku,
c) w środowisku nieoświetlonym,
d) w siedlisku wodnym,
19.Organizmy oligohydryczne odznaczają się tolerancją do:
a) niskich temperatur,
b)wysokich zawartości wody,
c) niskich zawartości wody,
d) pośrednich ilości wody,
20. Punkt krytyczny jest to:
a) wartość progowa czynnika poniżej którego organizm nie może istnieć,
b)najniższe dopuszczalne jego stężenie,
c)najwyższe natężenie,
d) dolna wartość progowa,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz