Ekologia - egzamin, sem V - ekotyp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia - egzamin, sem V - ekotyp - strona 1 Ekologia - egzamin, sem V - ekotyp - strona 2

Fragment notatki:

GRUPA 3
21. Szeroki zakres tolerancji organizmów wobec wszystkich czynników środowiska sprzyja:
a)zmniejszeniu rozmnażania,
b)szerokiemu rozprzestrzenianiu,
c) zmniejszeniu zakresu tolerancji,
d) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe,
22.Ekotyp jest to:
a) zespół cech zależnych od genotypu,
b) miejscowa populacja przystosowana do siedliska,
c) populacja przeniesiona w inne miejsce,
d) gatunki nieprzystosowane do siedliska
23.Homeostaza jest to zdolność organizmu do:
a) reagowania na fotoperiodyzm,
b) reakcja na zmiany długości dnia,
c) utrzymywania stanu równowagi wewnętrznej,
d) występowania w strefach pessymalnych,
24. Strefa tolerancji ekologicznej jest to:
a) wartość w pobliżu punktów krytycznych,
b) wartość pomiędzy minimalnym a maksymalnym natężeniem czynnika,
c) wartość pomiędzy strefami pejus a pessymalnymi,
d) najkorzystniejsze natężenie czynnika,
25.Zagęszczenie ekologiczne populacji jest to:
a) stosunek jej liczebności do zajmowanej przestrzeni środowiska,
b) wskaźnik urodzeń do śmiertelności,
c) rzeczywista jej liczebność lub biomasa określona możliwościami siedliska,
d) zagęszczenie globalne wyrażone liczebnością i biomasą,
26. Zagęszczenie populacji jest większe:
a) im wyższy poziom troficzny,
b) im niższy poziom troficzny,
c) im większa masa organizmu,
d) im mniejsza jest krzywa jej wzrostu,
27. Ekologiczna rozrodczość populacji jest to rozrodczość:
a) w idealnych warunkach środowiska,
b) bez czynników ograniczających,
c) w danych warunkach środowiska,
d) przy ograniczeniach fizjologicznych,
28. Wraz ze wzrostem młodych osobników potencjał rozrodczy populacji:
a) zmniejsza się,
b) nie zmniejsza się,
c) spada,
d) rośnie,
29. Teoretyczna minimalna śmiertelność populacji jest to :
a) ubytek osobników bez czynników ograniczających,
b) śmiertelność ekologiczna,
c) śmiertelność rzeczywista,
d) śmiertelność zależna od wieku,
30. Zjawisko ochrony populacji przed nadmiernym przegęszczaniem w świecie roślin nosi nazwę:
a)zasady terytorializmu,
b) zasady gęstości optymalnej,
c) wskaźnika liczebności minimalnej,
d) wskaźnika śmiertelności maksymalnej,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz