Egzamin z chemii organicznej - Pentan

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z chemii organicznej - Pentan - strona 1 Egzamin z chemii organicznej - Pentan - strona 2 Egzamin z chemii organicznej - Pentan - strona 3

Fragment notatki:

Egzamin z chemii organicznej B. Studia jednostopniowe. 09.02.2009. 1. (33) Uzupełnij i zapisz za pomocą wzorów podane równania reakcji. Podaj nazwy produktów oznaczonych pogrubioną czcionką.
(6) propylobenzen + Br2 + h + Dt à A+ B (stereoizomery, podaj ich nazwę)
(3) chlorek benzenodiazoniowy + p-metoksyfenol à A; Podaj wartość pH tej reakcji;
(6) 1 mol benzaldehyd + pentan-3-on + NaOHaq, Dt à A+ B (stereoizomery, podaj ich nazwę) (6 ) acetylooctan etylu + wodorek litowo-glinowy (nadmiar) à A+ B (stereoizomery, podaj ich nazwę)
(4) aceton + A à 4-metylopenta-1,3-dien + O=P(C6H5)3; podaj syntezę A z odpowiedniego halogenku alkilowego i innych niezbędnych reagentów;
(2) benzoesan etylu + 1) 2 mole bromku etylomagnezu, 2) H3O+ à A;
(3) eter (butylowo)-(fenylowy) + HJsteż à A + B;
h) (3) (Z)-but-2-en + KMnO4,aq (niska temperatura) à A; zapisz równanie reakcji za pomocą wzorów przestrzennych.
2. (27) Przedstaw mechanizmy następujących reakcji oraz podaj ich nazwy:
(5) p-toluenosulfonian (R)-sec-butylu + cyjanek sodu/DMSO à
SUBSTYTUCJA NUKLEOFILOWA DWUCZĄSTECZKOWA SN2
(8) 3-jodopentan + wodorotlenek potasu w etanolu à (E)- i (Z)-pent-2-en; posługując się wzorami przestrzennymi wyjaśnij powstawanie stereoizomerów;
ELIMINACJA DWUCZĄSTECZKOWA E2
(8) acetofenon + benzaldehyd +kat. NaOHaq, Dt à (proszę podąć mechanizmy obu etapów)
(6) benzen + chlorek acetylu + 1,1 mola AlCl3 à SUBSTYTUCJA ELEKTROFILOWA SE 3. (32) Zaproponuj sposób syntezy poniższych związków z podanych substratów organicznych.
(4) p-bromoetylobenzenu z acetofenonu,
(6) (Z)-okt-4-enu z butan-1-olu, proszę wykorzystać reakcję Wittiga,
(6) trans-1,2-dimetylocykloheksanu wykorzystując jako jeden z etapów syntezy reakcję Dielsa-Aldera. Za pomocą wzorów przestrzennych przedstaw trwałe konformacje produktu,
(5) kwasu 5-oksoheksanowego z but-3-en-2-onu wykorzystując jako jeden z etapów syntezy reakcję Michaela,
(6) 2,2,4-trimetylopentanu z 2-metylopropenu wykorzystując związki miedzioorganiczne,
f) (5) N-benzyloaniliny z aniliny
4. (9) Wiedząc, że alanina to kwas l-2-aminopropanowy a seryna to kwas ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz