Egzamin wstępny UEK Kraków materialy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 6328
Wyświetleń: 27041
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin wstępny UEK Kraków  materialy - strona 1 Egzamin wstępny UEK Kraków  materialy - strona 2 Egzamin wstępny UEK Kraków  materialy - strona 3

Fragment notatki:

in. następującą problematykę: Wprowadzenie do nauki zarządzania; Metodologia organizacji i zarządzania; Six Sigma; Filozofia marketingu; Struktura organizacyjna; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie Strategiczne; Zarządzanie jakością; Struktura TQM; Ucząca się organizacja; Systemy informacyjne zarządzania; Restrukturyzacja; Marketing relacyjny; Pozycjonowanie produktu; Strategia prewencyjnego kształtowania cen; Kanał dystrybucji.

Pytania i zagadnienia zostały opracowane w bardzo rzetelny sposób.

Część I
1.Wprowadzenie do nauki zarządzania
Wprowadzenie do nauki zarządzania
GENEZA NAUKOWEGO ZARZĄDZANIA
Początki nauki organizacji i zarządzania sięgają XVIII w., wtedy to zaczęto stosować w produkcji maszyny włókiennicze, silniki parowe, oraz inne wynalazki. Kolejny dynamiczny rozwój technologii przypadł na przełom XIX/XX w.- rewolucyjne zmiany w przemyśle, ekonomice, rozwojem usług bankowych, ubezpieczeń, handlu i działaniach giełdy. Zaczęła obowiązywać klasyczna teoria organizacji i zarządzania, której główną dewizą była zasada podziału pracy (jeżeli jakąś pracę podzielimy na części, z których każdą powierzymy do wykonania odrębnemu pracownikowi, to wydajność pracy wzrośnie) sformułowana przez A. Smitha w „Bogactwie narodów” . Klasyczne podejście do zarządzania obejmowało dwa kierunki:
I kierunek naukowego zarządzania (scientific management)- zajmuje się pracownikami organizacji i sposobami, które mają na celu zwiększenie ich wydajności
II kierunek zarządzania administracyjnego - koncentruje się na zarządzaniu cała organizacją
Przedstawicielami naukowego zarządzania byli: - Frederick W. Taylor (1856-1915) „ojciec naukowej organizacji i zarządzania”, dążył do pogodzenia wysokich płac z niskimi kosztami produkcji;
- małżeństwo Frank (1868-1924)i Lilian (1878-1972) Gilberth zajmowali się badaniami nad zmęczeniem oraz ruchami robotników w czasie pracy (time and motion study), mikroruchy= therblingi;
- Harrington Emerson (1853-1931) główne dzieło „Dwanaście zasad wydajności”, wyliczył tzw. dwanaście zasad efektywności , prekursor zarządzania przez cele;
- Henry Laurence Gantt (1861-1919) stworzył tzw. wykresy Gantta, które umożliwiają porównanie faktycznego przebiegu prac z planowanym;
- Henry Le Chatelier (1850-1936) twórca cyklu zorganizowanego =organizatorskiego;
- Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) w 1955 r. wydał „Traktat o dobrej robocie”, przedstawiciel szkoły prakseologicznej (sprawne działanie prowadzące do osiągnięcia zamierzonego celu);
- Karol Adamiecki (1866-1933) „ojciec klasycznej, polskiej myśli organizacyjnej”, sformułował prawo harmonii. SZKOŁY I KLASYCY MYŚLI ORGANIZATORSKIEJ
Szkoła behawioralna = stosunków międzyludzkich - Zrodziła się podczas badań przeprowadzonych przez Eltona Mayo (1880-1949)w zakładach Hawthorne firmy Western Electronic Company koło Chicago- wydajność pracowników wzrośnie jeżeli odczują ze strony kierownictwa troskę o ich byt i dogodne warunki pracy= efekt Hawthorne, stąd zrodziło się human relations;
- Prekursorem była M.P Follet (1880-1949)- problematyka interakcji społecznych w pracy, konfliktów, autorytetu, odpowiedzialności;
- Abraham Maslov (1908-1970) opracował hierarchię potrzeb (1. Potrzeby fizjologiczne-płaca podstawowa, 2. Potrzeby bezpieczeństwa- system emerytalny, 3. Potrzeba przynależności- przyjaciele w pracy, 4. Potrzeba szacunku- stanowisko służbowe, 5. Potrzeba samorealizacji- ambitna praca);
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz