Egzamin, pytania i odpowiedzi - Rektorzy UJ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin, pytania i odpowiedzi - Rektorzy UJ - strona 1 Egzamin, pytania i odpowiedzi - Rektorzy UJ - strona 2

Fragment notatki:

Pytanie 38 . Przyczyny i efekty wprowadzenia po II wojnie światowej limitów przyjęć i tzw. roku wstępnego Po II wojnie światowej przygotowywano wiele kursów wstępnych i przygotowawczych, które miały ułatwić uzupełnienie bądź zdobycie wykształcenia średniego. Realizowano przy tym specjalne zadania propagandowe mające na celu zwiększenie liczby studentów pochodzących ze środowiska robotniczego bądź chłopskiego. Stworzono im więc w 1946 roku kursy przygotowawcze. Ukończenie tych kursów dawało możliwość ich absolwentom wpisu na kolejny etap nauki, poprzedzający wstąpienie na wyższe uczelnie, czyli tzw. ROK WSTĘPNY. Pytanie 40. studenci str. 189: Kryteria uzyskania dyplomów końcowych na poszczególnych kierunkach studiów na UJ z roku 1917 wydział prawa: złożenie rocznego egzaminu końcowego co roku, ostatni na 4 roku upoważniał do otrzymania dyplomu magisterskiego wydział lekarski: zdanie całościowych egzaminów obowiązujących grup przedmiotów i zaliczenie wszystkich ćwiczeń klinicznych wydział farmacji: dyplom po egzaminach końcowych po 4 roku studiów wydział teologiczny. humanistyczny. i matematyczno-przyrodniczy.: egzaminy końcowe i pisemna praca magisterska studium spoldz. i studium. wychowania fizycznego: zaliczenie egzaminów i pisemna rozprawa studium rolnicze i leśne: zaliczenie egzaminów i napisanie rozprawy
Pytanie 41. Rektorzy UJ z czasów I wojny światowej i ich dokonania 1913/1916Kazimierz Kostanecki-biolog sprawował urząd rektora przez 3 lata jako jedyny w autonomicznym okresie dziejów UJ, profesor zwyczajny anatomii opisowej człowieka na Wydziale Lekarskim, dwukrotnie pełnił obowiązki dziekana Wydziału Lekarskiego, był członkiem Akademii Umiejętności, sekretarzem PAU i jej prezesem; wszechstronnie oczytany; zgromadził cenną kolekcje obrazów i innych dzieł sztuki. Był oddany całym sercem uniwersytetowi. W momencie rozpoczęcia wojny Kostanecki nie mógł wrócić do Krakowa ze Szwajcarii i zastąpił go prorektor Fryderyk Zoll
Zoll powołał Radę Przyboczną, która zajmowała się sprawami przygotowania odezwy dla młodzieży, zabezpieczenia majątku uczelni, sprawami finansowymi; Uniwersytet musiał oddać kilka budynków władzom wojskowym; dzięki Zollowi udało się uchronić od dewastacji budynki klinik uniwersyteckich, utworzono z nich szpital poza administracją wojskową; ocalono też zakłady lekarskie, wmówiono wojsku, że są tam kultury tyfusu, cholery itp.; zabezpieczono najcenniejsze pamiątki uniwersytecki, oddając je w prywatny depozyt, pozostałe cenne przedmioty ukryto w głębokich piwnicach.
3 listopada 1914 Kostanecki po obradach zdecydował o zamknięciu uniwersytetu.
Jednakże rektor i dziekani urzędowali codziennie przyjmując interesantów.
Dnia 1 maja uniwersytet został ponownie otwarty.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz