Egzamin, pytania i odpowiedzi - inicjatywa niepodległościowa profesorów UJ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin, pytania i odpowiedzi -  inicjatywa niepodległościowa profesorów UJ  - strona 1 Egzamin, pytania i odpowiedzi -  inicjatywa niepodległościowa profesorów UJ  - strona 2

Fragment notatki:

Pytanie 42. Na czym polegała inicjatywa niepodległościowa profesorów UJ z 1917 r. W maju 1917 pracownicy naukowi UJ wystąpili w sprawie niepodległej Polski, 9,05,1917 przesłano do Koła Polskiego w Wiedniu oświadczenie, pod którym podpisało się 105 profesorów i docentów UJ, 32 asystentów. Pierwszy podpis złożył Emil Godlewski(prof. rolnictwa).Tego samego dnia oświadczenie o tej samej treści podpisali profesorowie Uniwerku Lwowskiego. Akcja UJ stała się początkiem szerszej akcji, której ostatecznym rezultatem była słynna rezolucja W. Tetmajera zgłoszona w Kole Polskim-16.05.1917 uchwalono t rezolucje, 28.05.1971 Koło Sejmowe potwierdziło uchwałę. 28.05.1917-manifestacja patriotyczna w Krakowie dla podziękowania profesorom. Pod oświadczeniem nie podpisali się m.in. w. Leopold Jaworski, S. Estreicher, J. Mycielski. W październiku w Krakowie odbyły się uroczyste obchody 100 rocznic śmierci Tadeusza Kościuszki-profesorowie UJ weszli w skład specjalnego Komitetu Kościuszkowskiego. Przedstawiciele UJ włączyli się czynnie w nurt szerokiej akcji publicystycznej, poświęconej Kościuszce. 31,11 1918 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało oficjalne rozporządzenie przejmujące UJ spod władzy austriackiej.
Pytanie 42 Celem skoordynowanie wszystkich działań zmierzających do lepszego zaopatrzenia pracowników w podstawowe artykuły, na posiedzeniu Senatu Akademickiego 12 lipca 1917r. wybrano specjalną Komisję Aprowizacyjną w skład której weszli prof.: Marian Soluchowski, Julian Nowak, Leon Marchlewski, Emil Godlewski jun., Tadeusz Sikorski, Walery Klecki, Kazimierz Rogoyski, Stefan Surzycki, Władysław Wróblewski. Pierwsze posiedzenie odbyło się 20 lipca 1917 pod przewodnictwem rektora Władysława Szajnochy. Komisja zajmowała się zaopatrzeniem w: żywność, buty, ubranie, węgiel, tytoń itd. W 1917 z inicjatywy rektora Kazimierza Żorawskiego podjęto próbę utworzenia podjęto próbę utworzenia Konsumu Profesorów, uchwalono, że powstanie on jedynie jako stowarzyszenie z ograniczoną poręką. O utworzenie Konsumu starał się Henryk Hoyer i dzięki niemu powstało ono jesienią 1917r. i działał on do marca 1922r. zaopatrywał on ok. 2000 osób (łącznie z rodzinami) w produkty spożywcze i odzież. w dniu 9 maja 1917 do Koła Polskiego w Wiedniu zostało przesłane oświadczenie profesorów o przywrócenie niepodległości Polsce. podpisało się pod nim 105 prof,32 docentów. min prof. rolnictwa Godlewski. akacja UJ stała się początkiem szerszej akcji!!!! inicjatywa niepodległościowa zyskała popularność w społeczeństwie. Na fali rozbudzonych uczuć patriotycznych odbyły się w Krakowie w roku 1917 uroczyste obchody setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Uniwersytet wziął czynny udział w głównych uroczystościach kościuszkowskich 14.10.1917 . przedstawiciele UJ włączyli się czynnie w udział w akcji publicystycznej, postać Kościuszki była wzorcem obywatela i patrioty, opracowana wykłady o Kościuszce.


(…)

…, odbyły się w Krakowie manifestacje patriotyczne dla podziękowania profesorom „ za godne i męskie wystąpienie w sprawie narodowej”. Rezolucji niepodległościowej nie podpisało prawie 50 profesorów i docentów( najprawdopodobniej byli chorzy albo nie było ich wtedy w Krakowie). Nie przyłączyli się do tej akcji: Władysław Leopold Jaworski, Stanisław Estreicher, Jerzy Mycielski.
Profesorowie UJ weszli w skład…
… niezależność Polsce, sądzą, że jedyna odpowiadająca zarówno najogólniejszym zasadom etycznym, jako też aspiracjom całego narodu polityka, godna polskich mężów stanu, skierowana być winna do zjednoczenia wszystkich ziem polskich w jedno niezależne państwo, mające wszelkie warunki bytu i rozwoju. Wszelką inną politykę uważają z małostkową i przeciwną interesom Narodu.” Na akcie tym podpisało się 105 profesorów i docentów UJ oraz 32 asystentów( na 154 profesorów docentów oraz 73 asystentów). Na pierwszym miejscu figuruje podpis profesora rolnictwa Emila Godlewskiego seniora. Tego samego dnia oświadczenie identycznej treści podpisali profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego. Akcja UJ stała się początkiem szerszej akcji, obejmującej wiele kół społeczeństwa polskiego, której ostatecznym rezultatem była słynna rezolucja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz