Egzamin - opracowany - zestaw VIII

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - opracowany - zestaw VIII - strona 1 Egzamin - opracowany - zestaw VIII - strona 2 Egzamin - opracowany - zestaw VIII - strona 3

Fragment notatki:

Zestaw VIII
Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
1.
PODEJŚCIA:
PORÓWNAWCZE:
metoda porównania parami
metoda korygowania ceny średniej
metoda analizy statystycznej rynku
DOCHODOWE:
metoda inwestycyjna:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
metoda zysków:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
MIESZANE:
metoda pozostałościowa
metoda wskaźników szacunkowych gruntów
metoda kosztów likwidacji:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
KOSZTOWE:
metoda kosztów odtworzenia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
metoda kosztów zastąpienia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
2.
Dokonaj podziału rynku nieruchomości.
1.
lokalny - budynki, lokale mieszkalne, małe sklepy, warsztaty
2.
regionalny - obiekty usług regionalnych, małe obiekty przemysłowe
3.
krajowy - dotyczy on obiektów o ogólnokrajowym zasięgu oddziaływania (centra handlowe czy administracyjne,
hotele, ośrodki wypoczynkowe itp.
4.
międzynarodowy - dotyczy obiektów o wysokim standardzie (lotniska)
3.
Wymień rodzaje wartości i podaj ich definicje (Ustawa o gn.)
Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu.
Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie
nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.
Wartość katastralną nieruchomości ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od
nieruchomości.
Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z
uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:
1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia
umowy;
2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.
Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.
Wartość katastralną nieruchomości stanowi wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.
Jakie są zasady wyceny dla potrzeb ustalenia podstawy odliczeń amortyzacyjnych. Podaj daty istotne dla
4.
sporządzenia operatu szacunkowego.
Podaj tok czynności przy wycenie metodą korygowania ceny średniej.
5.
1. Określenie rynku lokalnego poprzez ustalenie jego rodzaju, obszaru i okresu badania cen transakcyjnych.
2. Ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen na rynku lokalnym wraz z określeniem wag cech
rynkowych.
3. Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech rynkowych.
4. Opis nieruchomości i jej cech rynkowych o cenie minimalnej (Cmin) i nieruchomości i jej cech rynkowych o cenie
maksymalnej (Cmax)
5. Określenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz