E-handel

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
E-handel - strona 1 E-handel - strona 2 E-handel - strona 3

Fragment notatki:


Internet - globalny system informacyjny, który:
-Jest logicznie połączony przez globalną jednorodną przestrzeń adresową opartą na protokole transmisji
IP (ang. Internet Protocol) lub jego rozszerzeniach,
-Jest w stanie zapewnić komunikację przy użyciu protokołu TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) lub jego rozszerzeniach oraz (lub) innych protokołów zgodnych z IP,
-Dostarcza, wykorzystuje lub udostępnia publicznie lub prywatnie usługi wysokiego poziomu (ang. high
level services) oparte na komunikacji i z nią związanej infrastrukturze. rysunek
Internet - działanie członków społeczności przy pomocy sieci, mające na celu uzyskanie, przy pomocy odpowiednich programów, i wykorzystanie znajdujących się w niej zasobów informacyjnych.
rysunek
INTRANET
- to wewnętrzny serwis firmowy usprawniający zarządzanie wewnętrzną komunikacją oraz kontrolujący bezpieczny przepływ dokumentów w firmie. Dedykowany jest przede wszystkim pracownikom firmy, których dostęp wymaga autoryzacji.
-Zamknięty obieg informacji gwarantuje jej poufność, a dostęp do sieci publicznej może się odbywać
wyłącznie za wiedzą administratora.
-Stosując system haseł, ogranicza się krąg osób mających dostęp do wewnętrznych stron WWW firmy.
-W tym celu stosuje się firewalle. Jest to rodzaj oprogramowania pełniącego funkcję bariery czy muru
oddzielającego wewnętrzny system komputerowy (Intranet) od użytkowników Internetu
Intranet - korzyści:
-Publikowanie informacji w trybie on-line eliminuje czas i koszty związane z przygotowaniem, drukowaniem i dystrybucją dokumentów papierowych
-Zastosowanie Intranetu w znacznym stopniu ułatwia i upraszcza system komunikacji i dystrybucji informacji wewnątrz firmy, przyczyniając się do redukcji kosztów komunikacji nawet o 90%.
-Pozwala na swobodny dostęp na żądanie do informacji i danych w dowolnym czasie i miejscu na terenie firmy i poza nią.
-W razie potrzeby umożliwia ograniczenie dostępu danej grupy lub kategorii pracowników do określonego rodzaju informacji czy danych
EXTRANET
-rozszerzenie aplikacji internetowych firmy na jej partnerów, klientów, dostawców,
-zespół sieci korporacyjnych wykorzystujących technologie internetowe, połączone w ten sposób, aby możliwa była efektywna współpraca między nimi (wzajemne udostępnianie danych przez podmioty współpracujące).
Internet świadczy szeroką gamę usług. Wyróżnić można m.in.:
• Transmisję plików oraz możliwość zdalnego korzystania z danych zawartych w komputerach,
• Wymianę poczty elektronicznej, dzięki której zwiększa się szybkość przesyłania korespondencji, a zmniejsza się jej koszt,


(…)

… popularną formą ogłoszeń są np. ogłoszenia o pracy, ogłoszenia kupno - sprzedaż. Sklep internetowy to platforma handlowa pozwalająca na prezentację towarów, złożenie zamówienia i dokonania zapłaty.
Rodzaje sklepów:
Sklepy horyzontalne - to sklepy oferujące szeroki, lecz płytki asortyment, skierowane do szerokiego grona odbiorców.
Sklepy wertykalne - oferują wąski, ale głęboki asortyment, często…
… elektroniczne (P. Kotler)
• Zakup i sprzedaż informacji, towarów i usług za pomocą wyłącznie sieci komputerowych (R. Kalakota),
• Produkcja, reklama, sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne (Światowa Organizacja Handlu (WHO))
proces sprzedawania i kupowania produktów i usług, a więc zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych, prowadzony za pośrednictwem…
…,
• Poruszanie się po WWW polega na przechodzeniu przez tzw. strony WWW, które zawierają połączenia do innych dokumentów, znajdujących się na różnych komputerach rozproszonych po Sieci
• WWW wykorzystuje się głównie do takich działań marketingowych, jak: promocja, badania marketingowe, sprzedaż produktów przez sklepy internetowe.
3.FTP (File Transfer Protocol)
• FTP jest protokołem przesyłania dużych plików…
… statusu sieci z eksperymentalnej na użytkową
1976: Królowa Elżbieta II 26.03 przesyła email z Royal Signals and Radar Establishment (RSRE) w Malvern
1983: rozdział systemu na część militarną i cywilną, której nadano nazwę INTERNET
1984: Domain Name Server (DNS)
1984: liczba hostów przekracza 1.000
1987: liczba hostów przekracza 10.000
1988: Jarkko Oikarinen opracowuje IRC
1989: liczba hostów przekracza…
… do produktów
Możliwości zastosowania nowych
modeli biznesowych
Ad.2
Internet stał się podstawą do działalności instytucji (przedsiębiorstw, firm), które:
• Zaspokajają potrzeby związane z powstaniem handlu elektronicznego (dostawcy Internetu, firmy projektujące i utrzymujące na serwerach strony WWW),
• Stanowią podstawę tworzenia nowej kategorii przedsiębiorstw internetowych, oferujących swoje produkty/usługi…
… 100.000
1990: ARPANET przestaje istnieć
1990: The World - pierwszy komercyjny provider Internetu przez dial-up
1991 - Polska w Internecie
1992: liczba hostów przekracza 1.000.000
1992: Jean Armour Polly używa terminu “surfing the Internet”
1993: biznes i media dostrzegają Internet
1994: PizzaHut online! (pizza z Internetu)
1994: First Virtual - pierwszy cyberbank
1994: pierwsze bannery
1995: pierwsze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz