Dźwięk - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dźwięk - sprawozdanie - strona 1

Fragment notatki:

Wstęp.
Dźwięki są nieodłączną częścią naszego życia . Spełniają ważną rolę wporozumiewaniu się, mogą być przyjemnością, na przykład przy słuchaniu muzyki. Za hałas uważamy dźwiek o dowolnym charakterze akustycznym, niepożądany w danych warunkach i dla danej osoby. Ocena dźwięku pod tym względem jest bardzo subiektywna i zależy w znacznym stopniu od tego czy jest to dźwięk pożądany, czy też nie oraz od naszego stosunku do danego dźwięku. Hałas jest zjawiskiem szczególnie niepożądanym w górnictwie, gdyż oprócz ogólnej szkodliwości dla organizmu człowieka zmniejsza słyszalność sygnałów ostrzegawczych ruchowych i alarmowych.
Zwalczanie hałasu powinno rozpoczynać się przy projektowaniu nowych maszyn i zakładów przemysłowych. Szczególnie ważną rolę odgrywają pomiary hałasu, które umożliwiają naukową ocenę zjawiska oraz zwalczanie hałasu i zmniejszenie jego negatywnego wpływu na organizm człowieka.
Pomiary akustyczne na stanowisku pracy lub w pomieszczeniu roboczym wykonuje się w celu określenia stopnia szkodliwości lub też uciążliwości związanej z występowaniem dźwięków o zbyt dużym natężeniu. Za hałas uważa się dźwięk o dowolnym charakterze akustycznym, niepożądany w danych warunkach i dla danej osoby. Pomiary hałasu powinny się odbywać w normalnych warunkach, a więc przy czynnych źródłach hałasu należących do badanego stanowiskach pracy. Poziom hałasu określa się w decybelach [dB]. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy ze względu na ochronę słuchu i możliwości realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań oraz wymagania dotyczące wykonywania pracy określa PN-N-01307.
Część I - pomiar hałasu słyszalnego
Maksymalny poziom dźwięku LAmax , nie powinien przekraczać 115 dB (maksymalna wartość skuteczna poziomu dźwięku skorygowanego na charakterystyce A ).
LAmax = 82 [ dB ]

(…)

….
L.p.
fo [ Hz ]
L [dB ]
1.
63
75
2.
125
80
3.
250
78,5
4.
500
87
5.
1000
90,5
6.
2000
79,5
7.
4000
71
8.
8000
62
Charakterystyka tłumienia dźwięku dla różnych materiałów izolacyjnych.
L.p
fo [ Hz ]
sklejka [ dB ]
płyta wiórowa [ dB ]
1.
63
74,5
74,5
2.
125
74
75,5
3.
250
78,5
77,5
4.
500
81,5
78,5
5.
1000
79,5
81,0
6.
2000
73
70,5
7.
4000
68
62
8.
8000
58,5
39
Wnioski.
Pomiary akustyczne na stanowisku…
… hałasu, które umożliwiają naukową ocenę zjawiska oraz zwalczanie hałasu i zmniejszenie jego negatywnego wpływu na organizm człowieka. Z wyznaczonych charakterystyk oktawowych wynika , że największe tłumienie dla sklejki występuje dla częstotliwości od ok.1500 Hz do ok.3800 Hz., natomiast dla płyty wiórowej dla największe tłumienie wynosi dla częstotliwości od ok.3800 Hz do ok.8000 Hz. Należy zastosować dla tego typu hałasu płytę wiórową jako element tłumiący (filtr), dla której w porównaniu ze sklejką występuje największe tłumienie . …
… odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy LEX, 8h nie powinien przekraczać 85 dB. LAeq. Te - równoważny poziom dźwięku
Te - czas ekspozycji w sekundach w ciągu dnia roboczego
To - czas odniesienia = 8h = 2800 s
LA [ dB ] - poziom ciśnienia akustycznego skorygowanego wg charakterystyki A
L [ dB ] - poziom ciśnienia akustycznego
Jeżeli czas ekspozycji TE = 8h, to LAeq. Te = LEX, 8h wskazywana przez miernik…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz