Dziedziny funkcji - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dziedziny funkcji  - zadania - strona 1 Dziedziny funkcji  - zadania - strona 2 Dziedziny funkcji  - zadania - strona 3

Fragment notatki:

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH    Lekcja 5  Dziedzina funkcji      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Co to jest dziedzina funkcji?  a)  Zbiór wartości, które osiąga funkcja  b)  Zbiór argumentów, dla których funkcja nie osiąga żadnej wartości  c)  Zbiór wartości, które nie zostają osiągnięte dla żadnego argumentu  d)  Zbiór argumentów, dla których funkcja osiąga jakąś wartośd  Pytanie 2  Jakie podstawowe założenia do dziedziny wymienione zostały podczas Lekcji?  a)  Dzielenie, pierwiastek, logarytm, arcsinx i arccosx  b)  Dzielenie, pierwiastek, logarytm, arcsinx, arccosx, arctgx, arcctgx  c)  Dzielenie, pierwiastek, logarytm, arcsinx, arccosx, funkcja wykładnicza  d)  Dzielenie, pierwiastek, logarytm, tgx, ctgx, arcsinx i arccosx  Pytanie 3    1 ln sin 2 1 z x x x        Jakie założenia do dziedziny należałoby wypisad przy powyższej funkcji?  a)  1 0 0 x x        b)  1 0 0 x x          c)  1 0 1 0 0 x x x             d)  1 0 1 0 1 2 1 x x x                www.etrapez.pl  Strona 3    Pytanie 4    Jakie punkt nie należy do dziedziny, której  obszar na płaszczyźnie wygląda jak wyżej?  a)    0, 2   b)    10000, 1    c)   3 4 0,1   d)    567, 0    Pytanie 5  1 y x      Jak zaznaczyd powyższy obszar na płaszczyźnie?   a)  Narysowad linię ciągłą prostą  1 y x     i zaznaczyd obszar leżący pod nią   b)  Narysowad linię przerywaną prostą  1 y x     i zaznaczyd obszar leżący pod nią   c)  Narysowad linię ciągłą prostą  1 y x     i zaznaczyd obszar leżący nad nią   d)  Narysowad linię przerywaną prostą  1 y x     i zaznaczyd obszar leżący nad nią         www.etrapez.pl  Strona 4    Pytanie 6     1 3 0 x y      Na jakie nierówności trzeba rozłożyd powyższą?  a)      1 0 3 0 1 0 3 0 x y x y              b)      1 0 3 0 1 0 3 0 x y x y            ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz