Działania grupowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działania grupowe - strona 1 Działania grupowe - strona 2 Działania grupowe - strona 3

Fragment notatki:

Trzy najlepiej zbadane zjawiska dotyczące działań grupowych: 1) facylitacja i hamowanie społeczne : efekt facylitacji społecznej (czyli ułatwienia społecznego) - wzrost poziomu wykonania zadań pod wpływem obecności innych osób efekt hamowania społecznego - spadek poziomu wykonania zadań pod wpływem obecności innych osób Zajonc (badacz) rozumował, że istotą zadań łatwych jest ich dobre wyuczenie, co oznacza, że dominująca reakcja w ich przypadku jest reakcją poprawną. Natomiast istotą zadań trudnych jest to, że wymagają one dopiero uczenia się, a dominująca reakcja ma charakter (jeszcze) niepoprawny. Obecność innych nasila więc w przypadku zadań trudnych reakcje niepoprawne i w rezultacie obniża poziom wykonania. Obecność innych podnosi poziom pobudzenia (czyli ogólnej mobilizacji organizmu) ponieważ: wzrost ten jest wyrazem czujności i przygotowania do reakcji na potencjalne działania innych, pojawiających się w otoczeniu osób, nawet kiedy jednostka z nimi nie rywalizuje, ani nie spodziewa się po nich żadnych zysków lub strat pojawiający się inni wzbudzają w jednostce lęk przed oceną - ich obecność sygnalizuje perspektywę bycia ocenianym i możliwość oceny negatywnej; pojawienie się innych osób (czy osobników własnego gatunku) przyciąga uwagę, szczególnie wtedy, kiedy jednostka pragnie porównywać swoje wyniki z ich wynikami - powoduje to konflikt między koniecznością poświęcenia uwagi zadaniu, a poświęcania jej innym obecnym osobom 2) próżniactwo społeczne: efekt próżniactwa społecznego (efekt Ringelmanna) - im więcej ludzi równocześnie wykonuje jakąś pracę, tym gorszy rezultat uzyskują w porównaniu z tym, co wynikałoby z dodawania ich rezultatów uzyskiwanych indywidualnie. Efekt ten wynika: ze spadku indywidualnej motywacji niejako z twierdzenia teorii wpływu społecznego, że wpływ jest tym słabszy, im większa jest liczba osób, na które on się rozkłada; z modelu kolektywnego wysiłku - według tego modelu, wielkość motywacji do podejmowania wysiłków przez składające się na kolektyw jednostki zależy od trzech czynników: przekonania, że wzrost własnego wysiłku pociąga za sobą wzrost poziomu wykonania całej grupy, przekonania o instrumentalności poziomu wykonania, czyli o tym, że wzrost poziomu wykonania grupy jest instrumentem powiększania jej zysków, przekonania o wielkości własnych korzyści, w tym oczekiwania jednostek, że zyski całej grupy przekładają się na ich własne zyski U podłoża modelu leży założenie, że jednostka dąży do maksymalizacji własnych oczekiwanych zysków, zaś działanie w grupie stwarza co prawda okazję pojawienia się nowych dóbr (aprobata społeczna), ale może też na różne sposoby obniżać wymienione trzy przekonania. efekt kompensacji społecznej - w pewnych warunkach efekt próżniactwa społecznego ulega odwróceniu - podczas działania razem z innymi są osiągane wyższe wyniki niż w pojedynkę. Efekt kompensacji społecznej występuje, kiedy działająca razem grupa jest spójna, a jej członkowie spodziewają się po partnerach niskiego poziomu wykonania.

(…)

…) polaryzacja grupowa i syndrom myślenia grupowego:
podejmowanie decyzji- ryzykowne przesunięcie - grupy podejmują decyzje bardziej ryzykowne od pojedynczych osób- Stoner, a raczej bardziej skrajne niż ryzykowne
zjawisko polaryzacji grupowej - polega na zajmowaniu przez grupę stanowiska bardziej skrajnego od stanowiska jednostek, co przejawia się na trzy sposoby: grupy podejmują bardziej krańcowe decyzje niż ich indywidualni członkowie działający w samotności, poglądy indywidualnych członków grupy stają się bardziej krańcowe po dyskusji z innymi (pod warunkiem, że opinie wszystkich już na wstępie są podobne),rywalizacja grupowa jest silniejsza niż rywalizacja indywidualna, np. wojny gangów prowadzą do większej liczby zabójstw niż indywidualne porachunki gangsterów
współcześnie zjawisko polaryzacji grupowej znajduje…
… - maksymalizujący charakter zadania
addytywny - kompensacyjny rodzaj zadania intra - bądź interindywidualny charakter planu eksperymentalnego
*burza mózgów
procedura generowania pomysłów razem z innymi; warunkiem jej skuteczności jest rozdział tworzenia pomysłów od oceny ich jakości - zawieszenie krytyki cudzych i własnych pomysłów, nastawienie na tworzenie pomysłów licznych i nawet nieprawdopodobnych, zachęcanie…
…. podczas wystrzelenia Challendera w kosmos albo ataku w Zatoce Świń; jego istotą jest podejmowanie błędnych decyzji przez zespół wskutek tego, że wewnętrzna dynamika grupowa (głównie motywacja utrzymania spójności) przeważa nad motywacją do podjęcia decyzji merytorycznie zasadnych
warunki sprzyjające pojawieniu się tego syndromu:
silna spójność grupy:
izolacja grupy od szerszego otoczenia
brak systematycznie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz