DZIAŁALNOŚĆ PRAWOTWÓRCZA WE FRANCJI- Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DZIAŁALNOŚĆ PRAWOTWÓRCZA WE FRANCJI- Wykład - strona 1

Fragment notatki:

3-stronicowa notatka w formacie docx z wykładu z przedmitu idee polityczne Europy nowożytnej i współczesnej (politologia), który prowadzi dr Marta Baranowska. Tematem wykładu jest prawodawstwo we Francji. W treści można znaleźć następujące zagadnienia: zakres uprawnień prawotwórczych władzy wykonawczej, rola parlamentu w zakresie ustawodawstwa, rząd w roli ustawodawcy, przyjmowanie ustaw bez głosowania, podział władzy, system prezydencki i system parlamentarny, system źródeł prawa we Francji, rodzaje ustaw, ordonanse, prorogacja budżetu, dodatkowe uprawnienia prezydenta w nadzwyczajnych sytuacjach, władza reglamentacyjna, konstytucja Francji z 1958, subdelegacja uprawnień premiera, rada konstytucyjna.

DZIAŁALNOŚĆ PRAWOTWÓRCZA WE FRANCJI Szeroki zakres uprawnień prawotwórczych władzy wykonawczej . Charakterystyczną cechą systemu źródeł prawa w konstytucji V Republiki Francuskiej z 1958 roku jest brak monopolu parlamentu w zakresie ustawodawstwa. Przejawiało się to w możliwości stanowienia prawa o randze i materii ustawy przez organy egzekutywy oraz w możliwości wywierania przez rząd znacznego wpływu na procedurę legislacyjną. Od początku mówiono , że ustawodawcą jest bardziej rząd niż parlament. Działalność rządu nie ograniczała się tylko do inicjatywy ustawodawczej - jest możliwość przyjmowania ustaw bez głosowania, kiedy rząd włącznie z projektem ustawy włączy wniosek o wotum zaufania . Przywrócono funkcję ustawodawczą parlamentu - zasadnicza funkcja obok funkcji kontrolnej. Mamy do czynienia z zasadą podziału władzy - znaczenie ma system rządów, zracjonalizowany system parlamentarny, gdzie przewaga jest po stronie egzekutywy i prezydenta. Mamy do czynienia z dwoma systemami - system prezydencki i system parlamentarny. W odniesieniu do rządu mamy specyficzne uregulowana. Rola rządu określona jest w artykule 20 i przejawia się posiadaniem przez ten organ prawa ustalania i prowadzenia polityki narodu. - konstytucja może przekazywać część uprawnień prawotwórczych dla rządu - głównie następuje przez wykonywanie tzw. Władzy reglamentacyjnej . Władza ta polega na możliwości stanowienia norm prawnych ograniczając przy tym ustawodawcze uprawnienia parlamentu. Silne jest umocowanie do regulacji sytuacji prawnej jednostki przez organy egzekutywy. Działalność Rady Konstytucyjnej zmierza do ochrony parlamentu i ustawy. Konstytucja zawiera kilka przepisów , które dają moc do stanowienia prawa o randze ustawy egzekutywie. System źródeł prawa we Francji - uznaje się go za bardzo zróżnicowany . Konstytucja reguluje te kwestie w sposób fragmentaryczny . Wyraźnie zostały wskazane jedynie podmioty uprawnione do stanowienia aktów prawnych - będzie to suweren , prezydent, parlament i premier. Brak jest natomiast wskazania form działalności prawotwórczej.
System źródeł prawa we Francji jest otwarty przedmiotowo - nie mamy wskazanych form w sposób zamknięty. Rodzaje ustaw :
Ustawy konstytucyjne - zawsze identyfikowane niezależnie od systemu ustawy przyjęty w danym państwie. Hierarchizacja ustaw - występują obok ustaw konstytucyjnych:
Ustawy organiczne - nadrzędna pozycja. Regulują istotne ustrojowo kwestie wskazane wyczerpująco w konstytucji. Ustawy zwykłe *W Polsce system źródeł prawa jest zamknięty od strony podmiotowej i przedmiotowej - konstytucja wyraźnie wskazuje podmioty uprawnione do stanowienia praw i przypisuje im konkretne formy tej działalności. We Francji występuje możliwość uchwalania ustaw prze suwerena z wyłączenie parlamentu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz