Dynastie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynastie - strona 1 Dynastie - strona 2 Dynastie - strona 3

Fragment notatki:

OKRES PREDYNASTYCZNY (ok. 4500-3100 roku p.n.e.)
- Wczesny - ok. 4500-3500 roku p.n.e. - Późny - ok. 3500-3200 roku p.n.e. dynastia "00"(ok. 3200p.n.e. - 3100 p.n.e.)
Imiona władców sprzed dynastii 0, znalezione w jaskini Naqada II.
10 imion zapisanych hieroglifami, 9 nie udało się na razie rozszyfrować.
"Głowa z onyksu"
"Ślimak"
"Ryba"
"Słoń"
"Wół"
"Bocian"
"Pies"
Serket I ("Skorpion I")
"Sokół I"
"Min"
POWSTANIE PAŃSTWA EGIPSKIEGO Z POŁĄCZENIA GÓRNEGO I DOLNEGO EGIPTU (ok. 3100 roku p.n.e.)
dynastia "0"(ok. 3100p.n.e. - 2950 p.n.e.)
Władcy panujący nad ziemiami egipskimi przed Narmerem, nieznani Manetonowi.
Hat-Hor
Nu-Hor ("Sokół II")
Ni-Hor
Pe-Hor
Hedżi-Hor
Krokodyl
Serket II ("Skorpion II")
Iri-Hor
Ka
OKRES WCZESNODYNASTYCZNY (ARCHAICZNY lub TYNICKI) (ok. 2950-2686 roku p.n.e.)
I dynastia (ok. 2950p.n.e. - 2890 p.n.e.)
Narmer - Menes
Aha Dżer Dżet Den Anedżyb (Adżib) Semerchet Ka'a II dynastia (ok. 2890 p.n.e. - 2686 p.n.e.)
Hetepsechemui
Nebre (albo Reneb)
Nyneczer
Peribsen
Chasechem
Chasechemui
STARE PAŃSTWO (ok. 2686-2181 roku p.n.e.)
III dynastia (ok. 2686 - 2613 p.n.e.)
Dżeser
Senecht
Sechemchet
Ch'aba'
Hewny
IV dynastia (ok. 2613 - 2498 p.n.e.)
Snerfu
Chufu (Cheops)
Redżedef
Chaefre (Chefren)
Dżedefhor
Ba'wre'
Menka'ure (Mykerinos)
Szepseska'f
V dynastia (heliopolitańska) (ok. 2498 - 2345 p.n.e.)
Weserka'f
Sahure'
Neferirka're
Szepseska're Isi
Neferefre'
Nywserre'
Menka'uhor
Dżedka're Isesi
Wenis
VI dynastia (ok. 2345 - 2181 p.n.e.)
Teti
Weserka're' Mery're Pepi I Merenre Neferka're Pepi II
PIERWSZY OKRES PRZEJŚCIOWY ( 2181 - 2133 p.n.e.)
VII dynastia (ok. 2181 - 2173 p.n.e.)
Neferkare (młodszy)
Neferkare Nebi
Dżedkare Szemai
Neferkare Chendu
Merienhor Neferkamin
Nikare
Neferkare Tereru
Neferkahor


(…)

…' dżcheperre' Ka'mes
XVII dynastia (1650 - 1567 p.n.e.) Nebcheperre Intef Sekenenre' T'a' I Sekenenre T'a' II Wa'dżcheperre Ka'mes
NOWE PAŃSTWO (TEBAŃSKIE) (około 1567-1085 roku p.n.e.)
XVIII dynastia (1567 - 1320 p.n.e.)
Nebpehtyre' J'ahmes Dżeserka're Amenhotep I `A'acheperka're' Totmes I `Acheperanre' Totmes II Ma''atka're' Hatszepsut Mencheperre' Totmes III `A'acheperure' Amenhotep II Mencheperure' Totmes IV Nebma''atre' Amenhotep III Nefercheperure Amenhotep IV - Echnaton Semenchkare Nebcheperur'e Tutanchamon Chepercheperure' `Ai Dżesercheperure' Horemheb XIX dynastia (1320 - 1200 p.n.e.) Menpehtyre' Ramzes I Menma''atre' Sethy I Weserma''tre' Ramzes II (Wielki) Ba'nre' Merenptah
Menmire' Amenmes Wesercheperure' Sethy II
Ta'weseret XX dynastia (1200 - 1085 p.n.e.)
Weserch'aure' Setnacht
Weserma''tre…
…. 2120 - 2060 p.n.e.)
Merihathor Neferkare Uachare Cheti III
Merikare Nebkaure Cheti IV ŚREDNIE PAŃSTWO (TEBAŃSKIE) (około 2133-1786 roku p.n.e.)
XI dynastia (tebańska) (ok. 2133 - 1991 p.n.e.)
Mentuhotep I Seherta'ui Intef I We'h'anch Intef II Nachtnebtepnefer Intef III Nebhepetre Mentuhotep II Seanchkare Mentuhotep III Nebtauire Mentuhotep IV
XII dynastia (ok. 1991 - 1786 p.n.e.)
Sehetepibre…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz