Dynamiczny rachunek majątku - omówienie (sem II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamiczny rachunek majątku - omówienie (sem II) - strona 1 Dynamiczny rachunek majątku - omówienie (sem II) - strona 2 Dynamiczny rachunek majątku - omówienie (sem II) - strona 3

Fragment notatki:

DYNAMICZNY RACHUNEK MAJĄTKU
Operacja gospodarcza - udokumentowana dowodem księgowym i podlegające ewidencji zdarzenie gospodrcze, wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na majątek [wywołujące zmiany w aktywach i /lub pasywach] Nie wszystkie zdarzeni a są operacjami [zawarcie umowy o pracę z pracownikiem, złożenie wniosku kredytowego]
Operacje bilansowe wywierają wpływ bezpośrednio na skłdniki bilansu.
Mogą, ale nie muszą zmieniać sumy bilansowej:
- zakupiono materiały za gotówkę i przyjęto je do magazynu +materiały, -kasa [nie zmienia sumy bilansowej]
-spłacono zobowiązanie przelewem -zobowizania, -środków na rachunku bieżącym [suma bilansu obniży się]
B. Operacje wynikowe wywołują zmiany zarówno w bilansie [tylko w jednym składniku aktywów i pasywów] i równocześnie wpływający na wynik finansowy powodując powstanie kosztu i/lub przychodu.
- wydano materiały do zużycia [+ materiały, + koszty]
- otrzymano odsetki od środków uokownych ma rachunek [+ śr na rachunek, + przychody]
KONTO KSIĘGOWE
Konto - urządzenie ewidencyjne, na którym prowadzi się dynmiczny wizerunek majtku. Rejestruje stany składników [aktywów, pasywów, przychodów, kosztów] i zmian w nich zachodzących pod wpływem operacji gospodarczych.
Ogólny schemat konta `teowego'
Debet [Dt] Nazwa i symbol cyfrowy konta .... Credit [ct]
Winien [ Wn] Ma Nazwy zapisów: N.zap:
- obciążenie konta - uznanie konta
- zapis w ciężar konta - zapis na dobro konta
-zapis po stronie Dt [Wn] - zapis po stronie Ct [Ma]
Etapy funkcjonownia:
Założenie konta - wpisanie jego nazwy i s ymbou cyfrowego z zakładowego planu
Otwarcie konta - zaksięgowanie stanu początkowego z bilansu otwarcie lub zaksięgowanie pierwszej operacji dotyczącej danego składnika.
Księgowanie operacji gospodarczych - zgodnie z zasadą podwójnego zapisu [po 2 stronach]
Zasada podwójnego zapisu dokonujemy;
- conajmniej na dwóch kontach
- po przeciwnych stronach kont [Dt i Ct]
- ta sama kwota
KORESPONDENCJA KONT
Zapis prosty b) zapis złożony
Wn ... Ma Wn... Ma Wn... Ma Wn...Ma
------------ ----------- ------------ -----------
| ---- | | |
Wn...Ma
-------------
|
Zamknięcie konta - na koniec okresu sprawozdawczego [część roku obrotowego] wymaga następujących czynności:
Policzenia obrotów konta - suma zapisów po każdej stronie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz