Dwie definicje ekonomii, makro i mikro ekonomia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dwie definicje ekonomii, makro i mikro ekonomia - wykład - strona 1 Dwie definicje ekonomii, makro i mikro ekonomia - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Istnieją dwie definicje ekonomii : Ekonomia - jest nauką badającą w jaki sposób ludzie radzą sobie z rzadkością tj. brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych potrzeb, aby zaspokoić tyle, ile jest w danej sytuacji możliwe. Ekonomia - to nauka o procesach gospodarczych, która stara się wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące tymi procesami (prawidłowości ekonomiczne). Nauka ta pokazuje w jaki sposób ludzie działając w różnych warunkach społeczno-gospodarczych korzystają z różnych ograniczonych zasobów prowadząc działalność gospodarczą oraz jak je rozdzielają pomiędzy różne, konkurencyjne zastosowania, a także czym się kierują przy podejmowaniu takich decyzji. Ekonomia wskazuje również czy dany zasób wykorzystywany jest efektywnie i analizuje wyniki, od których uzależniona jest efektywność gospodarowania. Funkcje ekonomii: FUNKCJA POZNAWCZA - polega na tym, że ekonomia dostarcza wiedzy o kategoriach, zjawiskach i procesach gospodarczych, o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich przyczynach i skutkach. Pozwala to odpowiedzieć na pytania, co i jak i dla kogo produkować. FUNKCJA APLIKACYJNA - polega na tym, że ustalenia ekonomii i wynikające z nich wnioski dostarczają wskazówek przydatnych w działaniach gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa itp. podmiotów. Wskazówki te ułatwiają tym podmiotom podejmować prawidłowe decyzje (decyzje dotyczące zjawisk ekonomicznych ) Ekonomia jako dyscyplina wiedzy dzieli się na dwie części : MAKROEKONOMIA - zajmuje się analizą gospodarki jako całości, bada m.in. czynniki wypływające na poziom i zmianę globalnej (łącznej) produkcji i konsumpcji gospodarczej, globalnej podaży produktów i usług, globalnego popytu na nie, ogólnego (średniego) poziomu cen tych dóbr, globalnego zatrudnienia i inwestycji, dochodów i wydatków budżetu państwa. Makroekonomia zajmuje się więc badaniem wielkości agregatowych czyli wielkości dotyczących danej gospodarki danego państwa. MIKROEKONOMIA - (jest to analiza pewnych rynków w skali znacznie mniejszej niż w makroekonomii ) zajmuje się przede wszystkim poszczególnymi elementami tworzącymi gospodarkę takimi jak : gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwo, sektory gospodarki, rynki określonych produktów i usług. Mikroekonomia analizuje sposób działania oraz zachowania się na rynku poszczególnych producentów i konsumentów, sprzedawców i nabywców. Bada też czynniki wpływające na kształtowanie się wielkości produkcji oraz podaży poszczególnych produktów i usług, rozmiaru popytu na nie w jakościach ich cen itp. kategorii.
Gospodarka i systemy gospodarcze Całokształt warunków o charakterze materialnym, instytucjonalnym, społecznym, politycznym itp. tworzy gospodarkę i system gospodarczy na który składają się również mechanizmy gospodarowania. Natomiast gospodarkę można potraktować jako pewien dający się wyodrębnić element. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz