Drogi i ulice - zadanienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drogi i ulice - zadanienia na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia na kolokwium
W1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Podział administracyjny (funkcjonalny) dróg
Klasyfikacja techniczna dróg
Definicje: droga / ulica, skrzyŜowanie / węzeł
Podział uŜytkowników drogi (uczestnicy ruchu)
Podstawowe parametry strumienia ruchu
Definicja: NatęŜenie ruchu (SDR)
Scharakteryzować prognozowanie ruchu w oparciu o wskaźniki wzrostu
W2
8. Zasady trasowania drogi
9. Elementy trasy drogowej w planie (proste, łuki, od czego zaleŜą stosowne wartości)
W3
10. Elementy trasy drogowej w przekroju podłuŜnym (proste, łuki, od czego zaleŜą
stosowne wartości)
11. Na czym polega koordynacja przestrzenna drogi
W4
12. Podstawowe rodzaje nawierzchni drogowych
13. Charakterystyka warstw w konstrukcji jezdni
14. Kategoria ruchu
15. Wymiarowanie konstrukcji jezdni na podstawie katalogów – podstawowe kroki
W5
16. Elementy przekroju poprzecznego drogi (i ulicy)
17. Przepustowość drogi na obszarze niezabudowanym – definicja, metoda obliczania
18. Ocena warunków ruchu (PSR)
W6
19. Klasyfikacje skrzyŜowań
20. Zakres skrzyŜowań (połączeń) dróg dla róŜnych klas
21. Elementy skrzyŜowań
22. Podstawowe zasady projektowania geometrii skrzyŜowań
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz