Dr U. Kaczmarek

Informacje o agroturystyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr U. Kaczmarek
 • Agroturystyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1708

25.01.2004 „Podstawy Agroturystyki” - Maciej Przeniecki „Agroturystyka” - PAP Plan Wykładu: I. Wprowadzenie czyli dlaczego zajmujemy się agroturystyką ? Agroturystyka jako zjawisko społeczne - gospodarcze Podstawowe pojęcia Agrotur. jako zjawisko badawcze Zakres i źródła danych Instytucjonal...

Podstawowe pojęcia turystyki zrównoważonej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr U. Kaczmarek
 • Agroturystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

Podstawowe pojęcia tur. zrównoważonej Tur. zielona (green) - akceptująca zwłaszcza ochronę przyrody Tur. alternatywna (alternativ) - przeciwieństwo tur. masowej (mas) lub komercyjnej (comercial) Tur. łagodna (soft) - przeciwieństwo tur. mocnej, czyli powodującej szkody ekologiczne Tur. odpowiedzial...

Socjologia miasta i wsi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr U. Kaczmarek
 • Agroturystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1533

Socjologia miasto - wieś Obszary wiejskie Obszary miejskie wspólnota organizacja społeczna obejmująca powiązania ale o różnych funkcjach różnorodne role odgrywane przez tę samą osobę prosta gospodarka niewielki podział pracy status społeczny - przypisany wykształcenie wg statusu obejmowanie roli sp...

Rolnictwo i struktura produkcji rolnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr U. Kaczmarek
 • Agroturystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1869

Intensywność w rolnictwie to wielkość nakładu na 1 ha. Rolnictwo intensywne Dużo nakładu na 1 ha, klasyczne rolnictwo intensywne to Indie oraz Pakistan, jest duży nakład pracy żywej, mała mechanizacja. Podobnie w Holandii, Danii oraz Francji jest intensywne wykorzystanie każdego skrawka ziemi, ale ...

Chów zwierząt - rodzaje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr U. Kaczmarek
 • Agroturystyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1939

Chów zwierząt Hodowla - to udoskonalenie pogłowia zwierząt, poprzez dobór naturalny i sztuczny, zajmują się też nie hodowcy (wyspecjalizowane instytucje) Chów - utrzymywanie zwierząt w celu pozyskania ich cech użytkowych (mięso, mleko, sk...