Dr Tomasz Wyrozumski

note /search

Panowanie Bolesława Krzywoustego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Historia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3255

Temat: Panowanie Bolesława Krzywoustego    Większość władców średniowiecznych otrzymywała przydomki, około 90% z nich nosiło  przydomki związane z wadami fizycznymi, dlatego historycy uważali przydomek 'Krzywousty' za  taki właśnie. Ostatnie badania jednak wykazały, że 'krzywousty' oznaczało kied...

Kryzys Państwa Polskiego- kryzys monarchii wczesnopiastowskiej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Historia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1869

Temat: Kryzys Państwa Polskiego (kryzys monarchii wczesnopiastowskiej)    Bolesław Chrobry w 1025 roku pozostawił trzech synów: Bezpryma (z Węgierki), Mieszka II i  Ottona (z Emnildy).      Mieszko II był od dziecka przygotow...

Państwo Bolesława Chrobrego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Historia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2240

Temat: Polska czasów Bolesława Chrobrego    Thietmar: 25 maja roku pańskiego 992 Mieszko sędziwy wiekiem i gorączką zmożony umiera,  pozostawiając księstwo do podziału. Z lisią chytrością łączy je B.Ch., wygnawszy macochę i  rodzeństwo. Pierwszy jego syn Bezprym (z córką margrabiego Rygdaga dziec...

Państwo Mieszka I

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Historia Polski
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1715

Literatura: Szczur – Historia Polski - „Średniowiecze”    Temat: Państwo Mieszka I    Opisy państwa Mieszka I:  1.  Relacja Ibrahima ibn Jakuba  Ibrahim ibn Jakub był pochodzenia żydowskiego i urodził się prawdopodobnie w Hiszpanii.  Uro...

Ustrój Polski wczesnośredniowiecznej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Historia Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1204

Temat: Ustrój Polski wczesnośredniowiecznej    Na czele państwa stał monarcha (król albo książę). Obowiązywała zasada dziedziczenia tronu, de  facto władzę powinni objąć WSZYSCY synowie władzy, co powodowało podział państwa na  części. W przypadku, gdy urodziło się dwóch synów, jeden z nich oddaw...