Dr Tomasz Rutkowski

note /search

Oznaczenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2338

Oznaczenia R(t) − funkcja niezawodności, F(t) − funkcja zawodności, ET − oczekiwany czas zdatności, r(t) − pozostały oczekiwany czas zdatności, f(t) − gęstość prawdopodobieństwa uszkodzenia, λ(t) − intensywność uszkodzeń, μ − intensywność odnowy. Wzory ogólne , ,

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2555

Zadanie 1 Urządzenia składa się z dwóch elementów. Uszkodzenie jednego z elementów powoduje uszkodzenie urządzenia. Intensywności uszkodzeń elementów nie zależą od czasu, a ich wartości nie są znane. Intensywność uszkodzeń pierwszego elementu jest dwa razy większa od intensywności uszkodzeń element...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - Urządzenie

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1169

Zadanie 3 Urządzenie o strukturze szeregowej składa się z jednakowych elementów, których intensywności uszkodzeń nie zależą od czasu. Z ilu elementów składa się to urządzenie, jeżeli oczekiwany czas zdatności elementu jest równy 500 [h], a intensywność uszkodzeń urządzenia jest równa 0,02 [1/h]. R...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - Rozkład wykładniczy

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1568

Zadanie 6 O ile różnią się oczekiwane czasy zdatności dwóch urządzeń zbudowanych z dwóch jednakowych elementów. Pierwsze ma równoległą, a drugie szeregową strukturę. Czas zdatności elementu ma rozkład wykładniczy. Oczekiwany czas zdatn...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - Czas zdatności

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 910

Zadanie 11 Urządzenie o strukturze niezawodnościowej jak na rysunku składa się z jednakowych elementów. Czas zdatności elementu ma rozkład jednostajny o kresie dolnym równym zero. Oczekiwany czas zdatności urządzenia jest równy 700 [h]. Obliczyć oczekiwany czas zdatności elementu. , k = ? , Ru(t)...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - Prawdopodobieństwo

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078

Zadanie 24 Urządzenie składa się z dwóch jednakowych elementów, elementu podstawowego i elementu rezerwowego. Element rezerwowy jest rezerwą obciążoną. Intensywność uszkodzeń elementu jest równa 0,001 [1/h]. Po wystąpieniu uszkodzenia dowolnego elementu urządzenie jest nadal zdatne, ale intensywnoś...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - budowa urządzenia

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 861

Zadanie 32 Urządzenie o równoległej strukturze niezawodnościowej ma zostać zbudowane z jednakowych elementów. Czas zdatności elementu ma rozkład jednostajny o kresie dolnym równym zero. Oczekiwany czas zdatności urządzenia ma być dwa razy większy od oczekiwanego czasu zdatności elementu. Z ilu elem...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - Całka oznaczona

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1225

Zadanie 36 Urządzenie o strukturze niezawodnościowej jak na rysunku składa się z czterech jednakowych elementów. Czas zdatności elementu ma rozkład wykładniczy o znanym parametrze λ. Elementy rezerwowe stanowią rezerwę nieobciążoną. Wy...

Podstawy eksploatacji technicznej - ćwiczenia - intensywność uszkodzeń...

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1435

Zadanie 39 Urządzenie o równoległej strukturze niezawodnościowej składa się z dwóch jednakowych elementów. Intensywność uszkodzeń elementu jest równa λ. Intensywność odnowy elementu może przyjmować jedną z dwóch wartości. Jest ona równa μ1, gdy odnawiany jest jeden element. Jeśli w tym samym czasie...

Ćwiczenia - Podstawy eksploatacji technicznej

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449

Zadanie 41 (zadanie ze skryptu mgra inż. T. Rutkowskiego) Urządzenie składa się z elementu podstawowego i jednego elementu rezerwowego. Intensywność uszkodzeń elementu jest równa λ1, gdy element pracuje i λ2 gdy jest w rezerwie. Uszkodzone elementy są odnawiane kolejno, a intensywność odnowy elemen...