Dr Tomasz Kafel - strona 3

Historia organizacji i zarządzania - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Siły społeczne – normy i wartości, które cechują kulturę, wpływ na dziedziny zarządzania: motywacja, przywództwo, zarządzanie zasobami ludzkimi. Siły ekonomiczne – siły związane z systemami gospodarczymi i ogólnymi warunkami i tendencjami w gospod...

Podział sposobów postępowania stosowanych w działalności organizatorsk...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Metoda Metoda (wg. T.Kotarbińskiego)jest to systematyczny sposób postępowania, przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegoś działania, a więc skład i układ jego stadiów. PODZIAŁ SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA STOSOWANYCH W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZATORSKIEJ: zasady - ogólne wskazówki, wytyczne działań organiz...

Badanie metod pracy - Karta Operacji i Kontroli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1673

Badanie pracy badanie metod pracy mierzenie pracy wartościowanie pracy Badanie metod pracy - sprowadza się do podziału badanego procesu na odpowiednio drobne części składowe, zarejestrowania ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich z osobna krytycznej ocenie i analizie ...

Mierzenie czasu pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1904

Mierzenie czasu pracy Badanie czasu roboczego zmierzające do ustalenia stopnia jego wykorzystania i zwiększenia produktywności pracy; należy do priorytetowych i standardowych badań organizatorskich. Jest podstawowym narzędziem wykrywania, zmniejszania i eliminowania czasu nieużytecznego, czyli c...