Dr Piotr Masiukiewicz

Pytania z egzaminu - Ryzyko kredytowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Masiukiewicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

Bankowość - dzienne Pytanie 1 W aktualnym stanie prawnym bank w sytuacji kryzysowej może skorzystać z następujących dźwigni finansowych: a/ dokapitalizowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy b/ pożyczka na realizację programu naprawczego z NBP c/ dotacja Komisji Nadzoru Finansowego d/ pożyc...

Finanse i bankowość - egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Masiukiewicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

……………………………………. W /V/09 (data) Sob. - niedzielne …………………………………….. ……………………………………….. (imię i nazwisko) (typ studiów) …………………………………….. (nr albumu) Uwaga: właściwe odpowiedzi wpisać lub zaznaczyć kуłkiem TEST EGZAMINACYJNY Z PRZEDMIOTU : Bankowość Pytanie 1 Bieżące ograniczenie nadwyżki płynno...

Finanse i bankowość - egzamin - wskaźnik rentowności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Masiukiewicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

…………………………………….. (podpis studenta) ……………………………………. W /VIII /09 (data) Sob. - niedzielne …………………………………….. ……………………………………….. (imię i nazwisko) (typ studiów) …………………………………….. (nr albumu) Uwaga: właściwe odpowiedzi wpisać lub zaznaczyć kуłkiem TEST EGZAMINACYJNY Z PRZEDMIOTU : Bankowość Pytani...

Ćwiczenia - wiarygodność klienta korporacyjnego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Masiukiewicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 315

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: mierniki rentowności, wskaźnik szybkości płynności, kapitały własne, mierniki sprawności, mierniki płynności....

Zadania z ćwiczeń

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Masiukiewicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: struktura aktywów, wskaźnik pokrycia majątku, kapitał obrotowy netto, skumulowany zysk, zadłużenie długoterminowe....

Finanse i bankowość - zadania z ćwiczeń

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Masiukiewicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: rynek dewizowy, kursy walut, kurs terminowy roczny, kurs krzyżowy, koszyk walut....

Finanse i bankowość - ćwiczenia - kredyt

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Masiukiewicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 357

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kredyt, saldo początkowe, rata spłaty, rata kapitałowa, saldo końcowe....