Dr Monika Raczkowska

note /search

Wielka Wędrówka Ludów- Celtowie, Ostrogoci, Wizygoci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2926

Oprócz tekstu znajdują się zdjęcia. Celtowie wprowadzili Europę w epokę żelaza. Byli ludnością zromanizowaną. Zamiłowanie do kosztownej biżtureii. Grupy plemion germańskich: skandynawska zachodniogermańska(frankowie, jutowie, angłowie...

Cesarz triumfator- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3402

2-stronicowa notatka w formacie docx sporządzona na podstawie wykładu dr Moniki Raczkowskiej w ramach przedmiotu wybrane zagadnienia kultury i sztuki europejskiej. Tematem tej notatki jest cesarz triumfator: sposoby prezentacji apoteozy pośmiertnej, zwycięstwa militarnego oraz potęgi imperialnej w s...

ZNACZENIE SAKRY KORONACYJNEJ DLA KULTURY EUROPY ŁACIŃSKIEJ- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2933

1-stronicowa notatka w formacie docx z wykładu "wybrane zagadnienia kultury i sztuki europejskiej", który prowadzi dr Monika Raczkowska na UMK w Toruniu. Tematem wykładu jest znaczenie sakry koronacyjnej dla kultury Europy Łacińskiej. W treści notatki takie zagadnienia jak: Koronacja króle...

WYOBRAŻENIE CESARZA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W MINIATORSTWIE OTTOŃSKIM ORAZ W...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 287
Wyświetleń: 5019

W treści jednostronicowej notatki w formacie docx pojawiają się takie tematy jak: miniaturstwo ottońskie, klasztory ottońskie, malarstwo ottońskie, Hołd czterech prowincji ?Registrum Gregorii", karta z Ewangeliarza Liuthara, Ewangeliarz Ottona III, Sakramentarz Henryka II, Perykopy Henryka II,...

SEMANTYKA ZESPOŁÓW ARCHITEKTONICZNYCH KULTURY MINOJSKIEJ I MYKEŃSKIEJ ...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3941

Tematem wykładu jest semantyka zespołów architektonicznych kultury minojskiej i mykeńskiej w kontekście porównawczym. W treści 1-stronicowej notatki w formacie docx można spotkać się z takimi pojęciami jak: kultura minojska, Kreta, panowanie króla Minosa, 2000 r. p.n.e., Pałac Minosa w Knossos, lab...

RODZAJE ARCHITEKTONICZNE ORAZ ICH WYSTROJE W RAWENNIE- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4326

Tematem wykładu są rodzaje architektoniczne i ich wystroje w Rawennie. W treści 1-stronicowej notatki w formacie docx pojawiają się następujące zagadnienia: Gallia Placydia, Mauzoleum Galii Placydii, Bazylika św. Jana Ewangelisty, Baptysterium Ortodoksów (S.Giovanni in Fonte), San Apollinare Nuovo,...

PRZYKŁADY MANIFESTACJI WŁADZY I ZWYCIĘSTWA W SZTUCE HELLENISTYCZNEJ- W...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 5362

Tematem notatki są przykłady manifestacji władzy i zwycięstwa w sztuce hellenistycznej. Notatka 1-stronicowa w formacie docx obejmuje takie zagadnienia jak: Kolos Rodyjski, Chares z Lindos, Wotum Attalosa (Pergamon), Attalos I, Nike z Samotraki, Pytokritos z Rodos, Ołtarz Zeusa, Menekrates z Rodos,...

PROGRAM KULTUROWY OKTAWIANA AUGUSTA - Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3339

W 1-stronicowej notatce w formacie docx znalazły się między innymi następujące zagadnienia: program artystyczny w służbie polityki, literatura i sztuka, rola sztuki w legitymizacji władzy, Horacy, Wergiliusz, Eneida, Owidiusz, kształtowanie na wład...

PROGRAM KULTUROWY OKRESU KAROLIŃSKIEGO- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 8113

2-stronicowa notatka dotycząca czasów dynastii Karolingów i państwa Franków (format docx). Notatka sporządzona na podstawie wykładu z przedmiotu Wybrane zagadnienia kultury i sztuki europejskiej, który prowadzi dr Monika Raczkowska. W treści notatki pojawiają się takie tematy jak: program kulturowy ...