Dr Marian Liskowski - strona 5

Całka riemanna (całka oznaczona)

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Całka riemanna (całka oznaczona), funkcja ograniczona, teoria, tworzenie sumy, sumy całkowe, definicja....

Analiza matematyczna - wykład 18-4

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Notatka zawiera materiały z przedmiotu:Analiza matematyczna . Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr Marian Liskowski . Notatka składa się z stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: funkcja, różniczkowanie, granica,...

Rotacja - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rotacja, rotacja odwzorowania f, przykłady, pole skalarne, związki, dowód, pole skalarne i pole wektorowe. ...

Całka podwójna - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: całka podwójna, definicja obszaru, obszar normalny względem osi ox, obszar regularny, obszar normalny względem osi oy, przykłady i obliczenia....

Zadania z całek

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: treści zadań dotyczących całek, obliczanie całki, obszar normalny względem osi oy, zadania, obliczanie całki na trójkącie....

Zamiana zmiennych w całce podwójnej

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zamiana zmiennych w całce podwójnej, twierdzenie o zamianie zmiennych, przykład: współrzędne biegunowe, jakobian przekształcenia, obliczanie jakobianu przekształcenia....

Zamiana zmiennych w całce podwójnej - przykład

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: przykład zadania z zamiany zmiennych w całce podwójnej, obliczanie całki przechodząc do współrzędnych biegunowych, obszar ograniczony....

Twierdzenie Greena

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wniosek z twierdzenia Greena, różniczka zupełna, niezależność całki od drogi całkowania w całce, kiedy całka nie należy do drogi całkowania. (…) …Notatka porusza między innymi zagadn...

Równania różniczkowe zwyczajne - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: równania różniczkowe zwyczajne, niewiadoma funkcji, równanie postaci, całka szczególna, całka ogólna, przykłady. ...