Dr Marian Liskowski - strona 6

Egzamin - opracowanie 1

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

Funkcja dwóch zmiennych  Funkcją dwóch zmiennych x, y nazywamy przyporządkowanie kaŜdemu  punktowi  ) ( D y x P ∈ , dokładnie jednej liczby  Z z ∈ i zapisujemy:  ) (  y x...

Algebra liniowa - macierze

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

ALGEBRA LINIOWA - macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. 24. Macierze - definicja, rodzaje własności, działania na macierzach, iloczyn tensorowy (w sensie Kroneckera), iloczyn macirzy (Cauchy'ego), wykonalność mnożenia. ...

Przykłady badania monotoniczności - wykład 2

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: w twierdzeniu 2 i 3 nie można odwrocić implikacji, twierdzenie niech funkcja będzie różniczkowalna, przykłady badania monotoniczności....

Ekstrema funkcji - wykład 3

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: maksimum, minimum, ekstrema, ekstrema funkcji, minimum lokalne, gdy istnieje otoczenie punktu....

Wzór Taulora i wzór Maclaurina

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wzór Taulora i wzór Maclaurina, warunek konieczny, przykład, warunek dostateczny, pochodna drugiego rzędu....

Rachunek rożniczkowy - wykład5

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wybrane przykłady zastosowań rachunku różniczkowego, współczynnik tarcia, kąt, wartość użytej siły....

Całka riemanna (całka oznaczona)2

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: granice całkowania, całka riemanna (całka oznaczona), własności, warunki, ścisła monotoniczność....

Całka riemanna - Długość łuku

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: długość łuku krzywej, opis parametryczny, przykład, dalsze wybrane zastosowania całki riemanna....

Granica - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: przykłady, pokazać że granica funkcji nie istnieje, przykłady obliczania granic, z czego wynika twierdzenie o trzech funkcjach....

Całka podwójna - teoria

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: własności całki podwójnej, interpretacje geometryczna, miara pola powierzchni obszaru D....