Dr Maria Rosiek

note /search

Wentylacja kopalń, wentylatory lutniowe - opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4144

WENTYLATORY LUTNIOWE Wentylatory lutniowe pneumatyczne Wentylatory lutniowe znajdują przede wszystkim zastosowanie do przewietrzania wyrobisk udostępniających i przygotowawczych w kopalniach podziemnych. Nie­które rozwiązania konstrukcyjne zezwalają na zastosowanie wentylatorów w po­lach metanowych...

Projektowanie przewietrzania kopalń - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rozmieszczenie szybów, zalety i wady centralnego rozmieszczenia szybów, przekątne rozmieszczenie kilku szybów, sposoby przewietrzania kopalń, umieszczenie wentylatora na powierzchni i pod ziemią, przewietrzanie prądem wznoszącym i schodzącym, roz...

Urządzenia wentylacyjne - szczegółowe omówienie zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 350

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: tamy wentylacyjne, straty powietrza przez tamy, zamknięcia zrębów szybów wentylacyjnych, wejścia śluzowe do kanałów wentylacyjnych, kanały wentylatorów głównych, urządzenia do rewersji wentylacji głównej, mosty wentylacyjne....

Obliczanie potrzebnej ilości powietrza - opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: obliczanie ilości powietrza na podstawie zmiany jego składu, obliczanie potrzebnej ilości powietrza z uwagi na ilości pochłoniętego tlenu, obliczanie ilości powietrza na podstawie normy, obliczanie potrzebnej ilości powietrza dla wyrobisk przygoto...

Lutniociągi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2688

LUTNIOCIĄGI Wyrobiska, które nie są przewietrzane prądami powietrza wytwarzanymi przez wentylator główny, powinny być przewietrzane za pomocą lutniociągów. Lutniociągi powinny być wykonywane z lutni metalowych lub trudno palnych antyelektrostatycznych lutni z tworzyw sztucznych.  Przewietrzanie lut...

Charakterystyki wentylatorów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 889

1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zdjęcie charakterystyk badanego wentylatora. Zdejmując indywidualne charakterystyki wentylatora głównego wykorzystuje się zasuwę w kanale wentylacyjnym dla zmiany parametrów pracy wentylatora. Do wykonania charakterystyki należy przeprowadzić pomiary wytwarzane...

Prognozowanie metodą Voss'a temperatury powietrza - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Klimatyzacja kopalń
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1701

Prognozowanie metodą J. Voss'a temperatury powietrza w wyrobiskach górniczych na przykładzie kopalń LGOM W polskich kopalniach rud miedzi zagrożenie klimatyczne rośnie z głębokością eksploatacji. Wyczerpywanie się złóż rud miedzi na małych głębokościach powoduje schodzenie z eksploatacją na coraz t...

Wyznaczenie oporu i liczby oporu rurociągu (wyrobiska)

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2660

Politechnika Wrocławska Wrocław, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Wyznaczenie oporu i liczby oporu rurociągu (wyrobiska) Schemat potencjalny sieci wentylacyjnej Wykonali: 1. Wstęp Dla wyznaczenia oporu rurociągu wychodzi się np. z potencjału izentropowego. Zgodnie z definicją jest o...

Wentylacja odrębna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1512

WENTYLACJA ODRĘBNA - wg J. Roszkowskiego SPOSOBY PRZEWIETRZANIA LUTNIOCIĄGAMI Rozróżnia się przewietrzanie tłoczące, ssące i kombinowane (ssące i tłoczące) ­rys. 8.1. Zaletami przewietrzania tłoczącego są: - korzystniejsze cieplne warunki pracy w samym przodku, większe natęże­nie chłodzenia, - ...

Zyski ciepła wywołane przez urządzenia i ludzi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1638

ZYSKI CIEPŁA WYWOŁANE PRZEZ URZĄDZENIA I LUDZI OBLICZENIA DLA PIERWSZEJ NAWY HALI Zysk ciepła przy spalaniu gazu Qu. 2 urządzenia do spalania dla potrzeb technologicznych gazu ziemnego w ilości 15 m3/h każde i 2 urządzenia spalające 9 m3/h. kcal/h V - zapotrzebowanie gazu. m3/h q -