Dr Maria Pietroń

note /search

Zmienna losowa - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie symulacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA POJĘCIE ZMIENNEJ LOSOWEJ Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa: zdarzenie losowe, zdarzenie elementarne, prawdopodobieństwo, zbiór zdarzeń elementarnych. Def. Niech E będzie zbiorem zdarzeń elementarnych danego doświadczenia. Funkcję X(e) przyporządkowuj...

Ekonomika przedsiębiorstwa - odpowiedzi na zagdanienia

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

Ekonomika - jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia, oraz prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach. Ekonomika Przedsiębiorstw - nauka o zależnościach ekonomicznych zachodzących między poszczególnymi czynnikami potrzebnymi do ...

Ekonomika przedsiębiorstwa - Pytania

  • Politechnika Wrocławska
  • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 833

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: ekonomika, przedsiębiorstwo, biznesplan, misja, otoczenie przedsiębiorstwa....