Dr Marek Jarentowski - strona 2

note /search

System prawa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1316

System prawa Rodzaje systemów System to całość złożona z powiązanych ze sobą wedle pewnych zasad elementów. Wyróżniamy następujące systemy: System naturalny - powstaje bez ingerencji człowieka, siłami samej natury np.: układ planetarny. System sztuczny - jest dziełem człowieka. Powstają według pr...

Wielość systemów normatywnych

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1582

Wielość systemów normatywnych Prawo a wartość Wartości: Akognitywizm - pogląd, że wartości nie mogą być przedmiotem ludzkiego poznania, lecz jedynie kreacji Obiektywna Jednoaspektowe - jakiś stan rzeczy oceniany jest z jednego punktu widzenia. Globalne - jakiś stan rzeczy oceniany jest z wielu ...