Dr Marcin Błażejowski

note /search

"Podstawy ekonometrii krok po kroku" - projekt

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  • Ekonometria
Pobrań: 2303
Wyświetleń: 20671

W projekcie krok po kroku wyjaśnione jest postępowanie w programie gretl. Podstawy ekonometrii. Projekt dla Polski Wybór danych Pojawi się nowe okno Z tego okna wybieramy pwtna_63_pl.bin Pojawi się kolejne nowe okno Szukamy w nim kraju, który nas interesuje i danych, z których będziemy korzystać D...

Statystyka opisowa

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 6419

in.: średnia, odchylenie standardowe, wariancja, współczynnik zmienności, współczynnik asymetrii, współczynnik koncentracji, dominanta, mediana,