Dr Małgorzata Kowalik

note /search

Krótkoterminowe źródła finansowania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 2443

KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Kredyty handlowe (kupieckie) - zobowiązania wobec dostawców powstające spontanicznie w toku działalności operacyjnej Krótkoterminowe kredyty bankowe (kredyty obrotowe) kredyt w rachunku bieżącym - trzeba posiadać rachunek bieżący w danym banku; polega na umo...

Kapitał obrotowy netto

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 2996

Cele zarządzania finansami Celem jest pomnażanie kapitału właścicieli. Odbywa się to przez zysk, ale nie jest on jedynym miernikiem pomnażania. Wiązka celów zawiera trzy główne cele: Przetrwanie - te same rynki zbytu, te same produkty, stagnacja, „bieżączka” Rozwój - nowe wyroby, modernizacja w...

Zarządzanie środkami pieniężnymi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 2786

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Motywy utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie Transakcyjny - gotówka na finansowanie bieżących transakcji Ostrożnościowy - na nieprzewidziane wydarzenia Spekulacyjny - skorzystanie z pojawiających się od czasu do czasu nieoczekiwanych okazji przynoszących zy...