Dr Łukaszewicz

Bezrobocie - rodzaje i definicje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 27. BEZROBOCIE Zasoby siły roboczej obejmują wszystkich tych, którzy jako pracownicy najemni wykonują jakiś zawód lub są zarejestrowani jako chcący i będący w stanie podjąć pracę. Stopa aktywności zawodowej to odsetek ludności w wieku produkcyjnym, która podjęła decyzję ...

Ekonomia - omówienie -test

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2121

TEST 5 <Podstawy teorii wyboru konsumenta> 1. Konsument dysponuje dochodem D = 8 zł, cena dobra X wynosi cx = 1 zł, a cena dobra Y wynosi cy= 0,5 zł. Która z następujących kombinacji dóbr leży na linii budżetu konsumenta: a) 6X i 4Y, b) 5X i 5Y, c) 4X i 2Y, d) 3X i 6Y. 2. Istotę pierwsze...

Ekonomia - test Uniwesytet Warszawski

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3143

4. Ujemny współczynnik cenowej mieszanej elastyczności popytu świadczy o tym, że analizowane dobra są dobrami: a) komplementarnymi, b) substytucyjnymi, c) wyższego rzędu, d) podrzędnymi. 5. Przesunięcie krzywej popytu na masło nie może być spowodowane przez: a) spadek ceny masła, b) wzrost ce...

Odpowiedzi 5 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

ODPOWIEDZI 5 a, b, c, b, b, d, a, a, c, d, c, b, c, b, b, a, b, b, a, d, c, c, b, a, b. (…) … ODPOWIEDZI 5 <Podstawy teorii wyboru konsumenta> a, b, c, b, b, d, a, a, c, d, c, b, c, b, b, a, b, b...

Odpowiedzi 6 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1568

ODPOWIEDZI 6 d, c, d, d, c, b, d, c, a, a, a, c, c, a, c, a, a, a, c, c, c, c, d, c, d, c, b, c, d, a, b, c, a, b, d, a, d. ...

Odpowiedzi 7 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2373

ODPOWIEDZI 7 c, b, b, c, a, b, a, c, a, c, a, b, c, c, c, b, a, b, b, b, a, a, a, d, c, b, d, d, c. ...