Dr Kamila Stach

note /search

Przemiana cukrów - biochemia kliniczna

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 3269
Wyświetleń: 4984

Tematem przewodnim jest przemiana cukrów. Notatka składa się z 36 stron. Informacje zawarte to:przemiana cukrów, budowa chemiczna, właściwości i funkcje cukrów prostych i złożonych, glikogenoliza , glikogeneza , glikoliza ,

Przemiana azotowa

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 2366
Wyświetleń: 4221

Tematem przewodnim jest przemiana azotowa. Plik składa się z 18 stron. Informacje zawarte w notatce to: przemiana azotowa, trawienie białek w przewodzie pokarmowym, degradacja białek, ogólna przemiana aminokwasów, cykl mocznikowy ,przemiana nukleotydów,wskaźnik de Ritisa, cykl mocznikowy, prze...

Biochemia funkcjonalności tkanek

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 3675

docx. Notatka na temat biochemia funkcjonalności tkanek, zawiera takie informacje, jak: proces transdukcji sygnału, hormony regulujące przemianę wapniowo–fosforanową, immunoglobuliny, albumina, proces krzepnięcia krwi, methemoglobina. ...

Biochemia - aminokwasy ,białka, enzymy

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 3479
Wyświetleń: 8253

AMINOKWASY, BIAŁKA ENZYMY 1. Aminokwasy, peptydy i białka Budowa (wzory chemiczne aminokwasów), wiązanie peptydowe, struktury I-, II-, III- i IV- rzędowe, motywy i domeny funkcjonalne właściwości chemiczne: właściwości kwasowo-zasadowe, punkt izoelektryczny, techniki rozdziału -aminokwasy uczestni...

Utlenianie biologiczne

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 1918
Wyświetleń: 4004

docx. Notatka zawiera takie informacje, jak: budowa i funkcja błon komórkowych, przepuszczalność, transport przez błony, systemy transportowe, transport atomów wodoru przez błonę mitochondrialną, łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacy...

Metabolizm lipidow i sterydow

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 1918
Wyświetleń: 3731

docx. Notatka na temat metabolizm lipidów i sterydów, zawiera takie informacje, jak: cholesterol, sterol, trawienie i wchłanianie lipidów, transport lipidów, funkcje apoprotein, czynniki pobudzające syntezę TAG i wydzielanie VLDL, leptyna, spalanie kwasów tłuszczowych, synteza ciał ketonowych, sy...

Rola tkanki tłuszczowej i wątroby w przemianie tłuszczów

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 3976

ppt. Notatka w formie prezentacji na temat: rola tkanki tłuszczowej i wątroby w przemianie tłuszczów, zawiera takie informacje, jak: regulacja hormonalna przemian tłuszczów, metabolizm lipidów w stanie sytości, głodu,

Przemiana porfiryn -synteza i rozkład hemu

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 5943

ppt. Notatka w formie prezentacji na temat: Przemiana porfiryn synteza i rozkład hemu, zawiera takie informacje, jak: porfiryny – wiadomości ogólne, hem – pochodna protoporfiryny IX, synteza porfiryn - lokalizacja, powstawanie δ-aminolewulinian...