Dr Justyna Trepka-Starosta

note /search

Wybrane metody diagnozy psychologicznej - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2723

Ponadto notatka zawiera również 4 tabele, w których wymienione i opisane zostały: typy obserwacji, rodzaje wywiadu, rodzaje dokumentów, podstawowe błędy popełnianie podczas badania ĆWICZENIA NR 2 Wywiad i obserwacja - pierwotna forma metody diagnozy. Obserwacja Naiwna (potoczna) - w jej czasie sta...

Psychopatologia - wykład 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychopatologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3178

Cały materiał składa się z 6 zeskanowanych stron pisanych komputerowo. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: płodowy zespół alkoholowy, zespół Downa, zespół Pradera-Williego, zespół Angelmana, zespół Williamsa, zespół Digeorge'a,...

Psychopatologia - wykład 8

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychopatologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2807

Cały materiał składa się z 9 zeskanowanych stron pisanych komputerowo. Temat wykłądu brzmiał: Charakterystyka rodzin ze specyficznymi problemami - uzależnienie i współuzależnienie. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: pseud...

Psychopatologia - wykład 10

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychopatologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2247

Cały materiał składa się z 6 zeskanowanych stron pisanych odręcznie. Temat wykładu brzmiał: dysfunkcje i zaburzenia seksualne. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: identyfikacja z płcią, zaburzenia identyfikacji płciowej, zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie,

Psychopatologia - wykład 11

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychopatologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3346

Cały materiał składa się z 5 stron zapisanych w formacie docx. Temat wykładu brzmiał: schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: schizofrenia, etiologia, czynniki genetyczne, neuroprzekaźniki, czynniki psychodynamiczne i rodzinne, str...

Psychopatologia - wykład 4

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychopatologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2499

Cały materiał składa się z 4 zeskanowanych stron pisanych komputerowo. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: ADHD, nieuwaga, brak uwagi - klasyfikacja wg ICD-10, nadmierna aktywność - klasyfikacja wg ICD-10, impulsywność - klasyfikacja wg ICD-10, zakres pamięci operacyjnej u dzieci z A...

Psychopatologia - wykład 5

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychopatologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2226

Cały materiał składa się z 5 zeskanowanych stron pisanych komputerowo. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: charakterystyka rodzin ze specyficznymi problemami wg ICD-10 i DSM-IV, typy anoreksji, granice i więzi, struktura - hierarchia...

Psychopatologia - wykład 6

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychopatologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2296

Cały materiał składa się z 5 zeskanowanych stron pisanych komputerowo. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: wzory międzypokoleniowe, model White'a, ujęcie transgeneracyjne - opresji podzialnych poglądów, badania prowadzone przez Humpreya, Józefika, Iniewicza, Namysłowskiej, charaktery...

Psychopatologia - wykład 7

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychopatologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2142

Cały materiał składa się z 3 zeskanowanych stron pisanych komputerowo. Temat wykładu brzmiał: Charakterystyka rodzin ze specyficznymi problemami - zaburzenia psychosomatyczne. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia pod postacią somatyczną,

Psychopatologia - wykład 9

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychopatologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1659

Cały materiał składa się z 5 zeskanowanych stron pisanych odręcznie i komputerowo. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: stadia schematu przemocy (podejrzenie, rozpoznanie, zalecenia, zapobieganie, przemoc, agresja reakcją na frustrację, agresja jako zachowanie naśladowcze, agresja jak...