Dr Jolanta Rytel

note /search

Przykładowe kolokwium- opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2765

Planowane kolokwium będzie miało formę zdań niedokończonych (do uzupełnienia przez Państwa) w poniższej (przykładowej) postaci: 1. Błąd standardowy to… 2. Liczba stopni swobody dla testu t-Studenta dla jednej populacji wynosi… 3....

Zagrożenia dla bezp RP

  • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
  • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 6818

Prowadzi je dr Jolanta Rytel. Notatka zawiera 17 stron i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie zagrożenia narodowego i jego typologia, zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP, zagrożenia polityczne bezpieczeństwa narodowego RP, zagrożenia militarne bezpieczeństwa narodowego RP, zagrożenia ekonomi...