Dr Janusz Jaworski

note /search

Ekonometria - wykłady, dr Jaworski

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3857

W skład notatki z ekonometrii wchodzą wzory, wykresy, przykłady, tabele, które pomogą zrozumieć omawiane zagadnienia. Przykładowe tematy omówione na wykładach to: ogólna charakterystyka ekonometrii, prognozowanie, symulacje, prognoza przedziałowa, funkcja zysku producenta, prawo malejącego przychod...

Badania operacyjne - wykłady - Teoria gier

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2870

jpeg. Notatka to materiały z wykładu zawierająca następujące informacje: ogólna charakterystyka badań operacyjnych, metodami optymalizacji, gry z naturą, gry dwuosobowe o sumie zero, elementy programowania nieliniowego,

Badania operacyjne cz. 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2044

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierająca następujące informacje: programowanie liniowe, własności zbioru rozwiązań dopuszczalnych, interpretacja geometryczna, analiza postoptymalizacyjna, sposoby liczenia cen równowagi, mod...

Badania operacyjne cz. 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1995

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierająca następujące informacje: degeneracja algorytmów transportowych, model przydziału zadań, algorytm transportowy, algorytm węgierski, CPM, PERT, wariant kosztowy, model wyboru asortymentu produkcji ze zmiennymi przełączającymi, wieloetapowe