Dr Jan Wawrzyniak

Metody oczyszczania i rozdzielania substancji - rozpuszczanie, krystal...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2989

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 3 TEMAT: Metody oczyszczania i rozdzielania substancji. Roztwory właściwe. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z metodami oczyszczania i rozdzielania  substancji. Przebieg zajęć: Zad. 1. Strącanie osadu fosforanu(V) wapnia. Stały CaCO3 rozpuszczono w 10 cm3 zimnej w...

Podstawowe typy związków nieorganicznych - Tlenki

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2289

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 4 TEMAT: Podstawowe typy związków nieorganicznych. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się podstawowymi związkami  nieorganicznymi. Poznaliśmy metody otrzymywania tych związków, ich właściwości a także  zachowanie podczas reakcji z innymi substancjami. Przebieg zajęć: Z...

Roztwory buforowe - zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3185

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 7 TEMAT:  Roztwory buforowe. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z działaniem roztworów buforowych. Zad. 1. Bufor octanowy jako przykład buforu typu HA/A    - . a) Przygotowanie roztworu buforu octanowego o pH= 4,25. Korzystając z 0,5 M roztworów kwasu octowego i ...

Stężenie jonów wodorowych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1218

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 6 TEMAT: Stężenie jonów wodorowych. Wskaźniki pH. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z metodami oznaczania pH roztworu oraz  z zachowaniem się wskaźników w poszczególnych roztworach. Zad. 1. Badanie zmiany barwy wskaźników w roztworach o różnych wartościach pH. D...