Dr Jacek Kopeć

note /search

Budżetowanie kosztów materiałów bezpośrednich

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Budżetowanie kapitałowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3941

...Budżetowanie kosztów materiałów bezpośrednich: technologia produkcji, jej specyficzne cechy, kolejność operacji technologicznych; ilościowe normy zużycia; zasady wyceny; dodatnie i ujemne normy zużycia. Budżetowanie kosztów wynagrodzeń...

Pieniński Park Narodowy

  • Akademia Wychowania Fizycznego Gorzów Wlielkopolski
  • Geografia turystyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2037

Pieniński Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony w 1932 r. Ogólna charakterystyka PPN zajmuje najcenniejsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym obszary Pienin Właściwych: Masyw Trzech Koron, Pieni...

Zarządzanie talentami w firmie CATKOP

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5677

Jest to referat na temat Zarządzania talentami w przedsiębiorstwach plus opis zagadnienia dla firmy CATKOP. Jeśli masz do napisania pracę dotyczącą zarządzania talentami ludzkimi, notatka ta stanowić będzie dla Ciebie wzór jak należy ją napisać. Co do stylu w jakim została napisana oceńcie sami: tw...

Budżet personalny dla firmy CATKOP

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3619

Opis budżet personalnego, rozpisane składki na podstawie danych z firmy CATKOP Budżet personalny dla firmy CATKOP Realizowane zadania Koszty realizacji zadań z zakresu ZZL, z zakresu ZZL w danym wykorzystywanych w tym celu instrumentów roku Wynagrodzenie Płaca zasadnicza: I kategoria (robotni...

Bazy danych personalnych

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 5341

bazy danych personalnych, tabelka: Nazwa bazy danych o pracownikach/ Źródło pozyskania informacji/ Koszt zdobycia i przetworzenia informacji BAZY DANYCH O PRACOWNIKACH Lp.Nazwa bazy danych Źródło pozyskania Koszt zdobycia i o pracownikach informacji przetworzenia informacji 1. Płeć