Dr Iwona Wrońska - strona 5

Odpowiedzialność państwa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

Odpowiedzialność państwa - źródła odpowiedzialności, rodzaje odpowiedzialności i formy odpowiedzialności. Odpowiedzialność międzynarodowa polega na tym że czyn zakazany przez prawo międzynarodowe powoduje powstanie nowych stosunków prawnomiędzynarodowych. Odpowiedzialność państwa; bezpośrednia - z...

Odpowiedzialność za czyny zakazane i działania dobrowolne.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Odpowiedzialność za czyny zakazane i działania dobrowolne. Czyn zakazany przez prawo międzynarodowe - każde postępowanie niezgodne z prawem międzynarodowym, czyli każde naruszenie prawa międzynarodowego (powszechnego, partykularnego) niezależnie od charakteru i powagi tego naruszenia oraz niezależn...

Okres współczesny w rozwoju prawa międzynarodowego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

12. Okres współczesny w rozwoju prawa międzynarodowego. pierwsza wojna światowa Lata wojenne 1914 -18 i wybuch rewolucji w Rosji w 1917 r. to nowy okres w rozwoju stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Deklaracja praw narodów Rosji (15 listopada 1917) uznała prawo narodów Rosji do sw...

Okupacja wojenna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

Okupacja wojenna. Okupacja wojenna - przejściowe zajęcie przez siły zbrojne państwa wojującego części lub całości terytorium nieprzyjaciela i ustanowienie tam faktycznej władzy. Okupacja następuje po inwazji i ma na celu faktyczne zarządza...

Organy wewnętrzne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

Organy wewnętrzne Głowa państwa - najwyższy organ władzy państwowej o szczególnej pozycji i znaczeniu. Jego uprawnienia to wysyłanie i przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych, zawieranie umów międzynarodowych bez potrzeby wskazywania na pełnomocnictwa, ogłaszanie stanu wojny i pokoju. Przywile...

Organy zewnętrzne w stosunkach - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1323

Organy zewnętrzne w stosunkach międzynarodowych i ich podział. Stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne - przypada im szczególna rola wśród organów zewnętrznych reprezentujących i ochraniających interesy państwa. Liczba stałych przedstawicielstw jest różna i zależy od roli, pozycji i znaczenia danego...

Państwa zależne oraz minipaństwa.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Państwa zależne oraz minipaństwa. Państwa zależne - to państwa których zdolność do utrzymywania stosunków międzynarodowych i prowadzenia polityki zagranicznej jest ograniczona na rzecz innego podmiotu. Protektoraty międzynarodowe, dotyczą państw i opierają się na umowie międzynarodowej zawartej prz...

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 574

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego - atrybuty i prawa zasadnicze państw. Państwo - suwerenna organizacja terytorialna. Trzy elementy państwa: określone terytorium, ludność zamieszkująca to terytorium, oraz władza kt...

Początek wojny.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Początek wojny. Rozpoczęcie wojny: z chwilą jej wypowiedzenia, z chwilą rozpoczęcia działań zbrojnych. Trzecia konwencja haska zabrania rozpoczęcia działań zbrojnych bez uprzedniego i niedwuznacznego zawiadomienia. Może być wystosowane ultimatum. Prawo wojenne obowiązuje zarówno w wojnie wypowied...

Początki prawa międzynarodowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Początki prawa międzynarodowego. Starożytność - w formacji niewolniczej powstawały pierwsze normy i zwyczaje dotyczące stosunków między państwami. Były prymitywne i odbiegają od dziś pojmowanych, nie tworzyły ani pełnego ani wyraźnie wyodrębnionego systemu norm i często elementy prawne mieszane był...