Dr Iwona Wrońska - strona 6

Podmiotowość organizacji międzynarodowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1995

Podmiotowość organizacji międzynarodowych Organizacje międzynarodowe - wiele organizacji międzyrządowych posiada pewne uprawnienia i obowiązki w płaszczyźnie międzynarodowej a więc podmiotowość prawnomiędzynarodową. Uprawnienia takie wynikają ze statutów poszczególnych organizacji oraz z innych umó...

Podmiotowość osób fizycznych i prawnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 847

Podmiotowość osób fizycznych i prawnych. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa jednostek jest czymś wyjątkowym, a jej zakres jest bardzo ograniczony. W pewnych wyjątkowych okolicznościach jednostka może stać się podmiotem praw i obowiązków wypływających bezpośrednio z prawa międzynarodowego, a nawet mo...

Podmioty prawa międzynarodowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 924

Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa - niesuwerenne organizacje terytorialne, narody, powstańcy i strony wojujące. . Niesuwerenne organizacje terytorialne - organizacje nie stanowiące części terytorium żadnego p...

Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego - teorie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego Termin ten jest używany w różnych znaczeniach materialnym, zespół czynników które doprowadziły do powstania konkretnych norm prawa międzynarodowego (współpraca, współzawodnictwo i walka państw) formalnym, formy w których tworzone są normy prawa międzynarodow...

Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa morza

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa morza Międzynarodowe prawo morza określa sytuację prawną obszarów morskich, przede wszystkim z punktu widzenia rozgraniczenia kompetencji terytor...

Porozumienia między państwami wojującymi - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Porozumienia między państwami wojującymi. Jakkolwiek wojna przerywa normalne stosunki miedzy państwami to jednak prawo wojenne dopuszcza zawieranie porozumień miedzy nimi i zakłada przestrzeganie dobrej wiary przy ich wykonywaniu. Porozumienia takie mogą być zawarte przez rządy lub dowódców wojskow...

Prawo kosmiczne - sytuacja prawna przestrzeni kosmicznej.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

Prawo kosmiczne - sytuacja prawna przestrzeni kosmicznej. Pierwszy sztuczny satelita został umieszczony na orbicie okołoziemskiej 4 X 1957 r. Sytuacja prawna przestrzeni kosmicznej - ZSRR i USA umieszczały satelity na podstawie milcząco ...

Prawo międzynarodowe a wewnętrzne.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

Prawo międzynarodowe a wewnętrzne. Teoria monistyczna - prawo międzynarodowe i prawo wewnętrzne tworzą jeden system prawny w którym normy pozostają względem siebie w porządku hierarchicznym. W zależności od sposobu ustalania hierarchii między normami wyróżnia się

Definicja prawa międzynarodowego publicznego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 322

Definicja prawa międzynarodowego publicznego Prawo międzynarodowe publiczne - zespół norm regulujących stosunki wzajemne miedzy państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych. Definicjami kt...