Dr Iwona Wrońska - strona 4

Kwestie rozbrojenia i ograniczeń zbrojeń - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 805

Kwestie rozbrojenia i ograniczeń zbrojeń. Rozbrojenie - zmniejszenie potencjału wojskowego, aż do całkowitej jego likwidacji. Ostatecznym celem jest rozbrojenie powszechne i ostateczne. Od tego należy odróżnić ograniczenie zbrojeń które nie ma na celu rozbrojenie ale tylko zahamowanie zbrojeń. Dwa ...

Międzynarodowa ochrona grup ludzkich i praw człowieka - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Międzynarodowa ochrona grup ludzkich i praw człowieka - rozwój ochrony praw człowieka, Karta NZ a prawa człowieka, powszechna deklaracja praw człowieka, pakty praw człowieka, zwalczanie ludobójstwa. Rozwój ochrony praw człowieka - początkowo była to kwestia wyłącznie danego, państwa po I wojnie głó...

Morska strefa ekonomiczna i strefa wyłącznego rybołówstwa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Morska strefa ekonomiczna i strefa wyłącznego rybołówstwa. Strefa ekonomiczna - państwo nadbrzeżne posiada suwerenne prawo poszukiwania i eksploatacji wszelkich zasobów (żywych i mineralnych) wód morskich oraz dna morskiego i jego podziemia. Jest to suma uprawnień w strefie wyłącznego rybołówstwa i...

Morze pełne - zasada wolności i jej ograniczenia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1449

Morze pełne - zasada wolności morza otwartego, wolność żeglugi i jej ograniczenia. Morze pełne nie podlega suwerenności żadnego państwa, a korzystanie z niego pozostaje wolne dla wszystkich państw i ich obywateli. Jedynym ograniczeniem wolno...

Nabycie terytorium państwowego - sposoby.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

Nabycie terytorium państwowego - sposoby. Dwa rodzaje nabycia terytorium: pierwotne, państwo nabywa terytorium, które do tego czasu nie pozostawało pod władzą żadnego państw, (zawłaszczenie ziemi niczyjej czyli okupacja, przyrost) zawłaszc...

Neutralność w wojnie - lądowej, morskiej i powietrznej.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Neutralność w wojnie - lądowej, morskiej i powietrznej. Dziś trudno mówić o całkowitej neutralności, bo trudno traktować jednakowo państwo napadnięte i agresora. Wojna lądowa - terytorium państwa neutralnego jest nienaruszalne, jeśli na ...

Obowiązywanie umów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

Obowiązywanie umów - kwestia ważności, przyczyny nieważności, wygaśnięcia, wypowiedzenia, zawieszenia i wpływ wojny na umowy międzynarodowe. Zasada „świętości umów” - jeśli zgodę wyrażono we właściwej formie i umowa została zawarta, strony umowy zobowiązane są wykonać w dobrej wierze jej postanowie...

Obowiązywanie umów wobec państw trzecich - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

obowiązywanie umów wobec państw trzecich - umowy na korzyść państwa trzeciego i nakładające obowiązki na państwo trzecie. W stosunku do każdej mowy można podzielić państwa na: strony państwa trzecie Żadnemu państwu nie można narzucić bez jego zgody żadnych zasad postępowania i żadnych zobowiązań....

Obszary podbiegunowe i ich status prawnomiędzynarodowy.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2254

Obszary podbiegunowe i ich status prawnomiędzynarodowy. Arktyka - obszary położone wokół bieguna północnego. Niektóre państwa (Kanada od 1925 i ZSRR od 1926) stosują do obszarów arktyczny...

Obywatelstwo - pojęcie, nabycie, utrata.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1134

Obywatelstwo - pojęcie, nabycie, utrata, podwójne lub wielorakie obywatelstwo. Obywatelstwo - szczególny węzeł łączący jednostkę z państwem. Wynika z niej obowiązek wierności i lojalności w stosunku do państwa oraz jurysdykcja nad własnymi obywatelami. Każde państwo samo określa, kto jest jego obyw...