Dr Iwona Wrońska - strona 10

Funkcje misji dyplomatycznych - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Funkcje misji dyplomatycznych. Funkcje misji dyplomatycznej : reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, ochronę w państwie przyjmującym interesów państwa wysyłającego i jego obywateli w granicach ustalonych przez ...

Międzynarodowa żegluga powietrzna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

Międzynarodowa żegluga powietrzna. Międzynarodowa żegluga lotnicza może odbywać się tylko na podstawie zezwoleń czyli przywilejów przyznawanych przez państwa obcym samolotom we własnej przestrzeni powietrznej. Przywileje te nazywane ...

Mocarstwa opiekuńcze - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2457

Mocarstwa opiekuńcze. Ta instytucja służy potrzebie kontaktowania się wojujących państw. Do takich państw należą państwa neutralne które podejmują (na skutek zwrócenia się do nich państw wojujących) się opieki nad interesami danego państwa na obszarze państwa nieprzyjacielskiego. Niekiedy to samo p...

Ochrona ofiar wojny- definicje

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Ochrona ofiar wojny - chorzy i ranni, jeńcy wojenni. Chorzy i ranni - traktuje o tym konwencja genewska z 1949 r. i jest stosowana przy udziale i pod kontrolą mocarstw opiekuńczych. Powinni być oni traktowani w sposób humanitarny, lecz...

Orzecznictwo sądów międzynarodowych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Orzecznictwo sądów międzynarodowych. Autorytet precedensów jest szczególnie duży w anglosaskim systemie prawa. Doktryna anglosaska głosi że - stwierdzenie prawa przez sąd bliskie jest jego tworzeniu i różnica między dowodem a źródłem prawa jest bardziej wyimaginowana niż rzeczywista. Sąd rozstrzyga...

Pojęcie i źródła prawa dyplomatycznego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

Pojęcie i źródła prawa dyplomatycznego. Prawo dyplomatyczne przez wiele wieków było prawem zwyczajowym. Pierwszym istotnym w tej dziedzinie był regulamin wiedeński z 1815 r. dotyczący stopni pierwszeństwa przedstawicieli dyplomatycznyc...

Pojęcie i podział podmiotów prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106

Pojęcie i podział podmiotów prawa międzynarodowego Podmiot prawa międzynarodowego - ten kto posiada prawa i obowiązki wynikające bezpośrednio z prawa międzynarodowego. Podział wg Berezowskiego: Zorganizowane terytorialne, ...

Powstanie i upadek państwa w świetle prawa międzynarodowego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2835

Powstanie i upadek państwa w świetle prawa międzynarodowego. Sposoby powstania państwa: oderwanie się części terytorium państwa i utworzenie nowego niezależnego państwa, rozpadnięcie się państwa na kilka innych państw, połączenie się kilku państw i utworzenie nowego państwa, utworzenie nowego p...

Prawo wojenne w konfliktach zbrojnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Prawo wojenne w konfliktach zbrojnych nie mających charakteru międzynarodowego. Konflikt wewnętrzny - starcie sił politycznych przy użyciu broni, w obrębie prawnym i geograficznym jednego państwa. Są one prowadzone w sposób okrutny, bez przestrzegania zasad prawa wojennego. W takich konfliktach pow...