Dr Iwona Wrońska - strona 11

Rzeki graniczne i międzynarodowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Rzeki graniczne i międzynarodowe. Rzeka międzynarodowa - rzeka która spełnia określone warunki geograficzne i na której mocą umowy międzynarodowej została ustanowiona wolność żeglugi dla statków handlowych wszystkich państw. Dunaj, Ren, Właściwości geograficzne: przepływa kolejno przez terytorium ...

Spory prawne i polityczne, zwykłe i kwalifikowane.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1106

Spory prawne i polityczne, zwykłe i kwalifikowane. Każdy spór prawny jest sporem politycznym, np. spory międzynarodowe powstają w określonej sytuacji gospodarczej i politycznej. Spory prawne powinny być kierowane do Mię...

Stosowanie prawa wojennego i jego obowiązywanie .

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

Stosowanie prawa wojennego i jego obowiązywanie . Prawo wojenne obowiązuje wszystkie strony konfliktu zbrojnego. Dawniej obowiązywała klauzula powszechności która mówiła iż jeśli choć jedno państwo nie było stroną umowy opatrznej taką klauzulą - umowa taka nie obowiązywała w danym konflikcie nikogo...

Ustanowienie i utrzymywanie stosunków konsularnych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

Ustanowienie i utrzymywanie stosunków konsularnych. Wszystkim państwom przysługuje bierne i czynne prawo konsulatu a samo nawiązanie stosunków konsularnych zależy od zainteresowanych stron. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych implikuje nawiązanie stosunków konsularnych ale zerwanie stosunków dyplo...

Uznanie międzynarodowe i jego formy.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

Uznanie międzynarodowe i jego formy. Uznanie - stwierdzenie przez podmiot udzielający uznania istnienia pewnych faktów i gotowość respektowania związanych z tym skutków prawnych deklaratywne, jeśli istnienie tego co się uznaje nie ...

Zakończenie działań wojennych i wojny- omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Zakończenie działań wojennych i wojny. Zakończenie działań wojennych - poprzez rozejm, zawieszenie wszystkich operacji wojennych kapitulację, posiada 2 elementy: poddanie się nieprzyjacielowi i całkowite zaprzestanie działań wojennych na skutek rzeczywistego wygaśnięcia tych działań. Zakończenie...

Zakończenie misji dyplomatycznej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Zakończenie misji dyplomatycznej. Na skutek notyfikacji - przez państwo wysyłające lub przez państwo przyjmujące. Zerwanie stosunków dyplomatycznych - skutek zakończenia działalności całej placówki przy zerwaniu stosunków dyplomatyczn...

Zasady interpretacji umów międzynarodowych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Zasady interpretacji umów międzynarodowych. Zasady interpretacji: należy interpretować umowy w dobrej wierze użyte w umowie wyrazy i zwroty powinny być w zasadzie rozumiane tak jak to wynika z ich normalnego znaczenia, znaczenie szczególne można nadawać pod warunkiem że jest ustalone że było to z...

Źródła prawa lotniczego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 497

Źródła prawa lotniczego. Głównym źródłem są wielostronne i dwustronne umowy międzynarodowe. Zwyczaj odgrywa mniejszą rolę. Wśród umów podstawowe znaczenie ma konwencja chicagowska z 7 grudnia 1944 o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Ustaliła podstawowe zasady międzynarodowego prawa lotniczego or...

Źródła prawa wojennego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

Źródła prawa wojennego. Prawo wojenne kształtowało się pod wpływem dwóch zasad: konieczność wojskowa, zasada humanitaryzmu. Dawne prawo wojenne było prawem zwyczajowym które nadal pozostaje w mocy. Jeśli jakieś państwa nie są związane normami prawnymi mogą się na nie powołać. Regulamin haski z 1...